Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS eies av 16 kommuner i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Våre primæroppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og attestasjoner. Vi samarbeidertett med den enkelte kommunes kontrollutvalg, deres
sekretariater og kommuneadministrasjonen.

14/09/2017
SØKNADSFRIST: 25.09.2017 Er du vår nye administrasjonsansvarlig som liker å jobbe i team samtidig som du liker å jobbe selvstendig? Da vår nåværende kollega søker andre utfordringer, ser vi etter en selvdreven, positiv og motivert medarbeider. Du vil foruten generell administrasjon og avlastning for ledelsen, ha ansvar for vårt regnskap og lønn. Regnskapet føres på Visma hvor vi i disse dager oppgraderer til Tripletex. Vi ønsker at du kan utføre daglige gjøremål på selvstendig grunnlag, herunder: Være en aktiv støtte og avlaster for ledelse i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø. Elektronisk arkivering i vårt sakssystem Descartes Bokføre, avstemme og sette opp revisjonens regnskap inkl. fakturering, lønn og timeregnskap/prosjektregnskap Bestille, innhente og vurdere anbud på kontorets egne driftsutgifter, herunder bestilling av reiser.  Bidra og videreutvikle kontorets driftsrutiner Vi kan tilby: En spennende jobb i et stimulerende og fleksibelt miljø Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad tlf. 905 79 755 eller statsautorisert revisor Rune Haukaas tlf. 952 61 004. Søknad med utfyllende CV og vitnemål sendes innen 25.9.17 til  post@Rogaland-revisjon.no    For mer informasjon om oss se  www.rogaland-revisjon.no
Rogaland Revisjon IKS Stavanger, Norge