Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

21/11/2017
SØKNADSFRIST: 10.12.2017 Vest-Agder fylkeskommune Vi søker HR-rådgiver for ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i faggruppe HR i organisasjonsseksjonen, som er en del av fylkesrådmannens stab. Faggruppens ansvarsområde er å videreutvikle fylkeskommunens organisasjonspolitikk innen HMS, lønn, rekruttering, inkluderende arbeidsliv, internkontroll og omstillinger, og bistå organisasjonen på håndtering av disse områdene. Arbeidsoppgaver: Bistå i omstillingsprosessen knyttet til "Ett Agder" Delta i rekrutteringsprosesser. Fornyelse av avtaleverk og videreutvikling av reglement og rutiner. Rådgiving overfor ansatte og ledere. Delta i arbeidet med beredskap både på systemnivå og praktisk oppfølging Delta i organisasjonsutviklingsprosesser Kvalifikasjoner: Høyskole/universitetsutdanning, minimum 4 år, innen relevant fagområde som HR, ledelse, sosiologi eller organisasjonspsykologi Kunnskap og erfaring med organisasjonsutviklingsprosesser, omstillingsprosesser, prosjektledelse og rekruttering vil bli vektlagt. Erfaring og forståelse for avtaleverk i offentlig sektor er en fordel. Gode kunnskaper innen IKT/digitalisering God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (240 sp, 4 år) Cand Mag / Siv*** Personlige egenskaper: Selvstendig, engasjert og målbevisst Analytisk, strukturert og systematisk Evne til å gjennomføre prosesser og involvere og motivere andre. Nysgjerrig og åpen for nytenking Vi tilbyr: Muligheter for sertifisering innen rekrutteringsprosesser gjennom DNV Lønn etter avtale Godt arbeidsmiljø Fleksitid Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Kari Veggeland Rådgiver (+47)95748108 Karin Løvgren Stenersen Konst.personalsjef (+47) 91744395
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
17/11/2017
SØKNADSFRIST: 03.12.2017 Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig inntil 130 % stilling i skolens ressursteam, fast 100 % og midlertidig 30 % ut skoleåret. Endelig organisering ved tilsetting kan generere ytterligere behov for midlertidige ansettelser.  Lønn i henhold til tariffavtale.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Spesialundervisning i ordinære kurs i fellesfag med hovedvekt på matematikk Tilrettelegge tilpasset opplæring Kartlegging og rapportskriving Veiledning av kolleger Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i matematikk Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk God generell datakunnskap Det er en fordel med erfaring fra systemrettet arbeid og arbeid med minoritetsspråklige elever Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Interesse for å arbeide med elever med spesielle behov Se den enkelte elevs behov Jobbe selvstendig og i team Evne til samarbeid og planarbeid Gode relasjonsferdigheter Høy grad av fleksibilitet Stor arbeidskapasitet Inneha kreativitet og godt humør Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og faglig sterkt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i SPK Gode velferdstilbud Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Kontaktinfo: Cecilie Gitmark Avdelingsleder 92624004 / 38077300
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansund, Norge
17/11/2017
SØKNADSFRIST: 30.11.2017 Eilert Sundt videregående skole har ledig midlertidige stillinger ut skoleåret i inntil 100 % i norsk og inntil 40 % i kroppsøving. Tiltredelse er snarest. Undervisningen i norsk vil foregå i Lyngdal og i Farsund. Undervisningen i kroppsøving er i Lyngdal. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen Aktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid Kvalifikasjoner: Undervisningskompetanse i de nevnte fagene Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole Søkere med undervisningskompetanse i mer enn ett fag kan bli prioritert Praktisk pedagogisk utdanning kreves for fast tilsetting Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Ha gode formidlingsevner og faglig tyngde Evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle elevene Være en tydelig klasseleder som trives i samvær med unge mennesker Samarbeide godt med ledelse, kollegaer, elever og foresatte Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Ingunn Kleggetveit Avdelingsleder 38 60 94 03 / 950 51 233 InKl1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Farsund, Norge
14/11/2017
SØKNADSFRIST: 06.12.2017 Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole søker etter administrativ leder i 100% fast stilling. Rektor er administrativ leders nærmeste overordnede. Administrativ leder er en del av ledergruppen og deltar i rektors ledermøter. Det tas forbehold om at intern omorganisering kan føre til at behovet for stillingen faller bort. Tiltredelse etter avtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen. Arbeidsoppgaver: Ansvar for: Personalansvarlig for merkantilt ansatte Utarbeiding av rutiner og arbeidsfordeling for merkantilavdeling 3 ekspedisjoner, arkiv-/posttjeneste, forsikringer og kontortjenester generelt Utarbeiding av budsjett Ekstern og intern resultat-/økonomirapportering sammen med rektor Tilsettingsprosesser; utlysning, fastsetting av stillingsstatus og ansiennitet, saksbehandling knyttet til lønnsforhold, pensjons- og ferieordninger m.m. Lønnsarbeid ved skolen Støtteoppgaver: Oppfølging og støtte til superbrukerne av de skoleadministrative programmene Koordinering og støtte til rektor og skolens øvrige ledelse vedr. lover og avtaleverk innen personal Kontaktperson for SPK, KLP og NAV Kvalifikasjoner: Utdanning i økonomi/administrasjon og ledelse på høyskolenivå. Relevant arbeidserfaring og fagutdanning kan kompensere for manglende høyskoleutdanning Erfaring fra videregående skole er ønskelig Gode IKT-kunnskaper og kjennskap til skoleadministrative systemer er ønskelig (økonomi, regnskap og lønnssystem Agresso, elev- og personaladministrasjonsprogram Extens og elektroniske post- og arkivsystem P360) Kjennskap til statlig- og kommunalt avtaleverk Utdanningsretning: Økonomi Administrasjon og ledelse Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: God evne til å samarbeide og jobbe i team God evne til å kommunisere med elever, foresatte og personale Evne til å motivere og inspirere til nyutvikling Kunne ta beslutninger og være lojal, strukturert og målrettet i arbeidet Kunne takle høyt arbeidstempo og evne til helhetstenkning Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole Mulighet for lederutvikling og -utdanning Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Kontaktinfo: Wenche O. Aamodt Administrativ leder +(47) 38609291 90823342 Espen Berglund Rektor +(47) 38609299 93261084
Vest-Agder fylkeskommune Farsund, Norge
14/11/2017
SØKNADSFRIST: Snarest Vest-Agder fylkeskommune Vi får for snarlig tiltredelse ledig et vikariat i 100% stilling for tiden knyttet til klinikker i Kristiansandsområdet.  Det er ønskelig med rask tiltredelse. Søkere må ha norsk autorisasjon som tannpleier. Vikariatet har en varighet fra 1.1.18 til 30.6.18. Fylkeskommunen har som mål å øke andelen tannpleiere fremover. Det er derfor mulighet for forlengelse av vikariater samt mulighet for evt. senere fast tilsetting på en av våre tannklinikker. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Søknadsfrist; snarest. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter samt forebyggende og helsefremmende tannhelsearbeid. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil. Personlige egenskaper: Vi søker etter kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikre tannpleiere som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søkere må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt Gode pensjons og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 13 tannklinikker. Kontaktinfo: Mona Gjellereide Klinikkleder 38122510/94500039 Mona.Gjellereide@vaf.no Sigurd Tangstad Klinikkleder 38531290/94541309 Sigurd.Tangstad@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
02/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Vest-Agder fylkeskommune Mandal videregående skole har ved Karriere Lindesnes ledig en 70- til 100 % stilling som Kontormedarbeider.  Tiltredelse snarest mulig, Arbeidsoppgaver: Ansvar for ekspedisjon, sentralbord, post- og elektronisk arkivtjeneste Støttespiller til administrasjonen (bruk av diverse dataprogrammer) I tillegg kommer praktiske oppgaver knyttet til den daglige driften Kvalifikasjoner: Relevant kontorfaglig utdanning på videregående nivå, og/eller praksis Gode IKT kunnskaper, særlig erfaring med Excel Gode norskkunnskaper Utdanningsnivå: Videregående skole Personlige egenskaper: Løsningsorientert Arbeide selvstendig Strukturert Fleksibel Kommunisere godt med både elever og ansatte Vi legger stor vekt på personlige egenskaper Vi tilbyr: Lønn etter gjeldende regelverk Et godt arbeidsmiljø Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Karriere Vest-Agder  er en felles organisasjon som omfatter tre karrieresentre.  Karrieresentrene er samlokalisert med videregående skoler.  I Lindesnesregionen er Karriere Lindesnes tilknyttet Mandal videregående skole. Karrieresenterets oppgave er bl.a. å drive karriereveiledning for voksne og lærlinger, gi realkompetansevurdering og koordinere voksenopplæringen i regionen i samarbeid med fylkeskommunen, NAV, kommuner og næringslivet i regionen. Kontaktinfo: Grethe M Andersen Avdelingsleder 95219298 Oddvar Haaland Rektor 90917006 Arbeidssted: Karriere Lindesnes Kallhammerveien 8 4514 Mandal  
Vest-Agder fylkeskommune Mandal, Norge