Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

09/11/2017
SØKNADSFRIST: 28.11.2017 Vi har ledig stilling som avdelingsleder ved Glitre bofellesskap. Stillingen er en 100% stilling i dagarbeid. Vi tilbyr Et spennende fagmiljø Medarbeidere med høy kompetanse, læringsvilje, fleksibilitet og arbeidsglede Spennende og utfordrende lederoppgaver Nettverksgrupper for avdelinglederne i Helse- og omsorg Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid Fokus på helsefremmende arbeidsplasser Lønn etter avtale God pensjonsordning og gruppelivsforsikring Rabatt på treningssentre Innhold i stillingen Som avdelingsleder for Glitre bofellesskap har du ansvar for å drive arbeidsplassen i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med kommunens overordnede målsetning. Du skal ivareta personal- og budsjettansvar samt være en tilgjengelig nærleder. Du skal være aktivt involvert i arbeidsmiljøutvikling, samt sikre et faglig forsvarlig tjenestetilbud til beboerne.   Krav og ønsker til deg Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Vi har nedfelt en arbeidsgiverpolitikk som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling. Du må være fremtidsrettet og nytenkende. Du må evne å se og kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også utvise en viss grad av ydmykhet. Du har kunnskap om fagområdene helse og ledelse, og kjenner til de utfordringer som er knyttet til fagene. Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte. Du har forståelse for at stillingen er arbeidskrevende og kan håndtere tidvis stor arbeidsmengde. Du har evne til å delegere og prioritere arbeidsoppgaver. Du har gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper. Du har tydelig lederstil med fokus på åpne og involverende prosesser. Du har erfaring med turnusprosesser og utforming av turnusplaner og kjenner til gjeldende regel- og avtaleverk. Kongsberg kommune benytter Profil, Gat, Visma og ESA. Det er en fordel om du kjenner disse programvarene. Du har gode IKT-ferdigheter. Formelle kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sykepleier Lederutdanning og/eller ledererfaring Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Helle Anina Skou Nygård   E-post Helle.Anina.Skou.Nygard@kongsberg.kommune.no   Mobil +4740823726     Nils Martin Løwehr Seksjonsleder E-post nils.martin.lowehr@kongsberg.kommune.no   Mobil +4748166619
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge
02/11/2017
SØKNADSFRIST: 19.11.2017 Hvittingfoss er et tettsted liggende sør i Kongsberg kommune, mot Vestfold fylke og kommunene Hof og Lardal. Timeekspressen stopper her. Antall innbyggere var 1 096 innbyggere per 1. januar 2016. Numedalslågen renner gjennom Hvittingfoss og er laks- og sjøørretførende ut til sjøen. Du finner et spennende luftsportmiljø i området! Hvittingfoss har barne- og ungdomsskole og et aktivt foreningsliv, med blant annet et dugnadsdrevet kulturhus. Vittingen bibliotek og fritidssenter leier lokaler i Vittingen kulturhus. Her finnes bibliotek, musikkrom, fritidsklubb, kjøkken og øvingscontainer. Bibliotekdriften er tilknyttet Kongsberg bibliotek. I aktivitetssenteret kan du: låne bøker - lese og lære - oppleve kultur - slappe av og være sosial - arrangere møter og aktiviteter - bidra som frivillig - gå på kafé - lese aviser - bake - lage musikk eller delta i arrangementer som bidrar positivt i nærmiljøet.  Leder - Vittingen bibliotek og fritidssenter Beskrivelse Kort om stillingen Ved Kultur og velferdstjenesten, Kongsberg kommune har vi fra 1. januar 2018 ledig 50% fast stilling som leder for Vittingen bibliotek og fritidssenter. Senteret består av bibliotek, fritidsklubb, kjøkken og øvingscontainer. Alle aktiviteter er gratis. Vi tilbyr - en fleksibel og spennende arbeidshverdag basert på kvalitet i tjenesteutviklingen - stor selvstendighet til selv å forme innhold i stillingen - god pensjonsordning og gruppelivsforsikring - lønn etter kommunalt regulativ - arbeidsfellesskap med dyktige kolleger - kreativt miljø - utradisjonelle og spennende samarbeidspartnere   Innhold i stillingen Vittingen bibliotek og fritidssenter leier lokaler i Vittingen kulturhus. Fritidssenteret har åpent noen timer på dagen og tre kvelder i uken. Leders oppgave er å utvikle en driftsform som knytter sammen senterets mangfold av tilbud, slik at flest mulig opplever det som et sted der de trives og finner noe som passer for dem. Stillingen omfatter: - Deltakelse på faglige møter og kurs for videreutvikling - Bibliotekfaglig samarbeid med Kongsberg bibliotek - Legge opp til brukermedvirkning - Arbeidslederansvar for ansatte  - Styre ungdomsklubbens budsjett  - Kveldsarbeid og enkelte helger Krav og ønsker til deg Vi ser etter deg som er idérik og med blikk for nye og utradisjonelle måter å drifte og knytte sammen senterets ulike funksjoner på. Du trives i samspill med barn og unge, men har også evnen til formidling og veiledning overfor et voksent publikum.  Vi søker en entusiastisk og utadvendt medarbeider som evner å tenke «utenfor boksen» og se muligheter mer enn begrensninger. Du har både kunnskap om og interesse for bibliotek, litteratur, kultur og arbeid med barn og unge. Du bør: Være tydelig, fleksibel, målrettet og strukturert Gjerne ha relevant erfaring og kunnskap om fagene Ha interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid Ha gode ferdigheter innen IT, dokumentasjon og kommunikasjon Ha førerkort Ha meget gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Være positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Ha evne til å arbeide selvstendig Være medarbeider, og sørge for å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø Vi legger stor vekt på personlig egnethet, gode holdninger, godt humør og strukturert framferd.  Formelle kvalifikasjonskrav Relevant høgskoleutdanning på bachelornivå. Spesielt relevant erfaring kombinert med personlig egnethet kan kompensere for utdanningskravet. Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Elisabeth Bergstrøm Biblioteksjef Arbeid 91128634   Kari-Ann Hellingsrud Seksjonsleder ungd.kontoret  Arbeid 48166024
Kongsberg kommune Kongsberg, Norge