Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har ca. 2600 ansatte, og har som hovedoppgave å være en regional utviklingsaktør. Østfold fylkeskommune har bl.a. ansvar for videregående opplæring, tannhelse, kulturtiltak, miljøvern, kollektivtransport og fylkesveier, næringsutvikling og regional planlegging. Østfold fylkeskommune arbeider for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i fylket.

IT-seksjonen består av 18 medarbeidere, og har ansvar for IT-tjenester i hele Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune har en av fylkets største it-brukermiljøer.

11/01/2018
SØKNADSFRIST: 28.01.2018 Kalnes videregående skole søker en engasjert rektor som kan tilføre skolen og fylkeskommunen verdifull kompetanse, og bidra til utvikling av videregående opplæring i Østfold. Arbeidssted Kalnes videregående skole Type ansettelse 100 % fast stilling Mer om stillingen Vi søker en rektor med lederkompetanse og ledererfaring fra pedagogisk arbeid. Du kommuniserer godt, skaper gode relasjoner til elever og ansatte, tar beslutninger og gjennomfører dem. Det vil være en fordel med kjennskap til landbruksnæringen og økologisk gårdsbruk. I tillegg vil vi legge vekt på evnen til å: utvikle skolens faglige og pedagogiske arbeid, elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø. styre skolen strategisk, og ivareta helheten i videregående opplæring. Vi ber interesserte søkere om å benytte vårt standardiserte, elektroniske søknadsskjema Kopi av attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju. Attester og vitnemål blir ikke returnert.  Søknadsfrist 28. januar 2018 Søknadsskjema Søknadsskjema  ID 2186 Om virksomheten Kalnes videregående skole  tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Naturbruk er det største utdanningsprogrammet. Det gis også voksenopplæring som agronom Skolen ligger i Sarpsborg kommune på Kalnes nær sykehuset og har over 400 elever, ca. 115 ansatte og et budsjett på ca. 73 mill. Se også  skolens nettside .         Østfold fylkeskommune tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Fra 1.1.2020 blir Østfold fylkeskommune en del av Viken fylkeskommune. Dette vil gi flere spennende muligheter i et større lederfellesskap. Sentrale lenker for de videregående skolene i Østfold fylkeskommune: Styringssystem for videregående opplæring (ny nettside) Skolebruksplan for de videregående skolene Kontakt  Solveig Helene Olsen E-post   Solveig Helene Olsen Mobil  920 42 562   Birgit Hansen E-post   Birgit Hansen
Østfold fylkeskommune Kalnes, Sarpsborg, Norge