Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere 
og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. 
Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en 
myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et 
aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med 
nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende 
og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim 
på 3,5 time med hurtigbåt.

10/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Ingress Vi har ledig en 100% fast stilling som Avdelingsleder ved vår enhet Bo og habilitering, avdeling Frei. Om Bo og habilitering Kommunen står midt oppe i en stor omorganiseringsprosess der målsettingen er å skape en organisasjon som er styringsdyktig, effektiv og utviklingsorientert. Fokuset på utvikling rettes både mot kommunens rolle som samfunns- og næringsutvikler, samtidig som utvikling av kommunens tjenester står sentralt. Profesjonell forvaltning, imøtekommenhet og høyt servicenivå skal prege hele organisasjonen. Som følge av omstruktureringen innen helse og omsorg, organiseres tjenester til utviklingshemmede og andre funksjonshemmede med bistandsbehov under felles ledelse i enheten Bo og habilitering. Bo og habilitering gir tjenester til mennesker med utviklingshemming, funksjonshemming og eller andre vansker i aldersgruppen 0-100 år. Intensjonen er å hjelpe den enkelte til et meningsfylt liv på dennes premisser og det skal derfor  i stor grad legges vekt på mottagers ønsker under tjenesteytingen. Arbeidsoppgaver - Avdelingen skal gi tjenester i samsvar med vedtak som er fattet for den enkelte og krever en effektiv organisering av avdelingens personalressurs. - Ansvar for det faglige tilbudet til brukerne innen avdelingen. - Avdelingen skal drifte etter den økonomiske ramme som er vedtatt i budsjettåret. - Attestering av lønn og andre utgifter i avdelingen. - Personalarbeid, turnus, HMS, ferieavvikling. - Tilrettelegge for at avdelingen har den nødvendige kompetansen i personalstaben. Kvalifikasjonskrav - Vi søker etter person med treårig helse og sosialfaglig utdanning/universitets utdanning. - Ledererfaring. - Ha evne til å sette deg mål, og være bevisst på utfordringen med å få med seg personalet i gjennomføringen. - Engasjement og interesse for å bidra til faglig utvikling på området. - Gode veiledning- og kommunikasjonsferdigheter. - Kunne arbeide målrettet, løsningsorientert og selvstendig. - Ha ferdigheter/erfaring på rekruttering og ansettelser. - God muntlig og skriftlig framstillingsevne. - Personlig egnethet og erfaring fra området vil bli vektlagt. Ønskede kvalifikasjoner - Erfaring fra tjenesteområdet. - Arbeid med utviklingshemmede. - Være bevisst på hvordan din lederstil påvirker andre. Vi tilbyr - Muligheten til å være med å påvirke en positiv utvikling av tjenesteområdet - Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling - Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse - Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger Øvrige vilkår Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov.  Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.  Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Kontakter Navn: Andor Osborg  Tittel: enhetsleder E-post:  Andor.Osborg@kristiansund.kommune.no Mobil: 99482547 Arbeid: 71575003
Kristiansund kommune Kristiansund, Norge
10/11/2017
Enheten er ny av 2015 og er en sammenslutning av 4 tidligere enheter og har i dag i overkant av 300 faste ansatte. Administrasjonen holder til på Dale Dagsenter med Andor Osborg som enhetsleder.  Tjenestene består i å yte et faglig forsvarlig tilbud hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov for bistand gjennom BPA, bolig, dagtilbud og  fritid. Enheten har ansvar for å avlaste familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver gjennom privat avlastning og/eller kommunale avlastningsavdelinger.  Enheten har ansvar for omlag 300 støttekontakter og private avlastere. Mange av enhetens ansatte er i tillegg koordinatorer og samarbeider nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten. 3 x fast Vernepleierstilling ved Bo og habilitering Vi har ledig følgende faste stillinger som Vernepleier i turnus ved vår enhet Bo og habilitering: - 100% fast Vernepleier ved Rensviktunet avlasting - 100% fast Vernepleier ved Rensviktunet bolig - 80% fast Vernepleier ved Grunden 1 Dersom du søker på en spesifik stilling, vennligst spesifiser dette i søknadsteksten din. Arbeidsoppgaver - Følge dag/ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidselsen av dette - Følge brukeren i alle typer gjøremål gjennom dagen - Følge beskrivelsen for stillingen Vernepleier - Sikre faglig gode tjenester til brukerne og følge gjeldende regler og lovverk - Veilede de andre ansatte for å ivareta faget ved avdelingen Kvalifikasjoner Offentlig godkjent vernepleier. Andre med relevant helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan søke. Den ansatte må kunne jobbe i tråd med de retningslinjene som er lagt opp i forhold til hver enkelt bruker, samt  arbeidsplassens generelle retningslinjer. Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsevner og som i tillegg kan jobbe selvstendig. Viktig med interesse, engasjement og godt humør. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov.  Vi legger vekt på at du er fag- og utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner, er systematisk og har evne til  å inspirere og motivere medarbeidere. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Øvrige vilkår Vi kan tilby lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn. Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov.  Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.  Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. __________________________________ Vi har ledig følgende faste stillinger som Miljøterapeut i turnus ved vår enhet Bo og habilitering: - 95% fast Miljøterapeut ved Grunden 2 - 75% fast Miljøterapeut ved Myra boliger Dersom du søker på en spesifik stilling, vennligst spesifiser dette i søknadsteksten din. Arbeidsoppgaver - Følge dag/ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidselsen av dette - Følge brukeren i alle typer gjøremål gjennom dagen - Følge beskrivelsen for stillingen Miljøterapeut - Sikre faglig gode tjenester til brukerne og følge gjeldende regler og lovverk - Veilede de andre ansatte for å ivareta faget ved avdelingen Kvalifikasjoner Det er behov for 3-årig relevant helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole grunnet arbeidsoppgaver og krav til kompetanse. Den ansatte må kunne jobbe i tråd med de retningslinjene som er lagt opp i forhold til hver enkelt bruker, samt  arbeidsplassens generelle retningslinjer. Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsevner og som i tillegg kan jobbe selvstendig. Viktig med interesse, engasjement og godt humør. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov.  Vi legger vekt på at du er fag- og utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner, er systematisk og har evne til  å inspirere og motivere medarbeidere. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Øvrige vilkår Vi kan tilby lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn. Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov.  Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.  Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Kontakter Maria Therese Aasen-Stensvold Personalleder E-post  Maria.Aasen-Stensvold@kristiansund.kommune.no   Mobil 41549777 Arbeid 71575015 __________________________________ 100% vikariat som Miljøterapeut ved Bo og habilitering Vi har ledig et 100% svangerskapsvikariat som Miljøterapeut ved vår enhet Bo og habilitering, avdeling Smørsoppen 30, i perioden omgående - 04.12.2018. Arbeidsoppgaver - Følge dag/ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidselsen av dette - Følge brukeren i alle typer gjøremål gjennom dagen - Følge beskrivelsen for stillingen Miljøterapeut - Sikre faglig gode tjenester til brukerne og følge gjeldende regler og lovverk - Veilede de andre ansatte for å ivareta faget ved avdelingen Kvalifikasjoner Det er behov for 3-årig relevant helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole grunnet arbeidsoppgaver og krav til kompetanse. Den ansatte må kunne jobbe i tråd med de retningslinjene som er lagt opp i forhold til hver enkelt bruker, samt  arbeidsplassens generelle retningslinjer. Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsevner og som i tillegg kan jobbe selvstendig. Viktig med interesse, engasjement og godt humør. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov.  Vi legger vekt på at du er fag- og utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner, er systematisk og har evne til  å inspirere og motivere medarbeidere. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Øvrige vilkår Vi kan tilby lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn. Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov.  Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte. Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.  Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste Kontakter Maria Therese Aasen-Stensvold Personalleder E-post Maria.Aasen-Stensvold@kristiansund.kommune.no   Mobil 41549777 Arbeid 71575015
Kristiansund kommune Kristiansund, Norge