Vadsø kommune

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

10/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Ingress Våre elever trenger de beste. Er du en av dem? Ønsker du en spennende, inspirerende og utfordrende jobb? Nå har du sjansen til å søke skolelederstilling i Vadsø! Opplysninger om enheten Vadsø ungdomsskole har for tiden 203 elver fordelt på 9 klasser. Ledelsen består av rektor og to fagledere. Skolen har 38 ansatte. Vadsø ungdomsskole er med i ungdomstrinn i utvikling (UIU) og læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet. Skolen har også vært med på vurdering for læring, veilederkorpset og klasseledelse. Stillingen som enhetsleder innebærer et faglig, personalmessig og økonomisk ansvar. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef for kultur- oppvekst og utdanning (KUO). Arbeidsoppgaver - Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon med et klart læringsoppdrag  - Bygge og drive en ledergruppe som utfordrer og støtter  - Lede og inspirere ansatte og elever  - Videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø  - Ha ansvar innenfor eget fullmaktsområde, sørge for god ressursutnyttelse ut fra mål og forventninger, involvering og deltakelse i utviklingsprosesser, samt utvikle et godt samarbeid med foreldre og skolens rådsorgan - Utvikle gode lærende møter Kvalifikasjoner - God kompetanse innen organisasjon/ledelse/økonomi  - Pedagogisk kompetanse og ledelseserfaring som rektor, undervisningsinspektør/fagleder eller tilsvarende stilling  - Det er sterkt ønskelig med formell lederutdanning Personlige egenskaper: - Visjonær, målrettet og beslutningsdyktig  - Motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling  - Systematisk og strukturert  - Fokus på kvalitet og resultater  - Lederstil som preges av, involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne  - Takle høyt arbeidstempo og kan prioritere oppgaver i en hektisk arbeidshverdag  - God relasjonskompetanse.  Vi tilbyr - Fast stilling fra 1. januar 2018  - En spennende og utfordrende jobb som motiverer deg  - Et utviklingsorientert fagmiljø med høy kompetanse  - Støtte og veiledning når du trenger det  - Et konstruktivt samarbeid i ledergruppa på kommunalt nivå - Lederopplæring  - Dekning av flytteutgifter i h.h.t reglement - God pensjonsordning og forsikringsordning. - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån, og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år. Beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100.000,- på årsbasis for en familie på fire.   Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i h.h.t tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. I hht Opplæringsloven vil det bli krevd politiattest ved tilsetting. Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn:  Jens Betsi Tittel: Rådmann E-post: Jens.Betsi@vadso.kommune.no Mobil: 93430100 Arbeid: 78942302   Navn: Kurt Schjølberg Tittel: Kommunalsjef KUO E-post: Kurt.Schjolberg@Vadso.Kommune.no Mobil: 45404980 Arbeid: 78942351  
Vadsø kommune Vadsø, Norge