Rendalen kommune

Rendølene har det romslig rundt seg; Rendalen er den største landkommunen i Sør-Norge med sine 3178 kvkm.  Her er det nok av fjell, skog og vann! 

Rendalen ligger i Hedmark fylke og er en del av Nord-Østerdal; også kalt Fjellregionen.

 Rendalens kommuneblomst; multeblomsten. Foto: Per Olav MathiesenKommuneadministrasjonen er delt i to: Helse- og omsorgssenteret ligger i Otnes, mens resten av kommuneadministrasjonen befinner seg 15 km lengre nord; i Øvre Rendal.  Det tredje tettstedet i kommunen er Åkrestrømmen.  Rendalen kommune har ca. 1900 innbyggere.

 Kommuneblomst 

Kommunestyret har valgt multeblomsten som Rendalens kommuneblomst. 

 Oppvekst
Rendalen har to grunnskoler; Berger skole i Øvre Rendal (1.-7. klasse) og Fagertun skole i Åkre (1.-10. klasse).  Det er videregående skoler på Koppang og Tynset. Kommunen har egen kulturskole.  Rendalen barnehage er kommunal, og har avdelinger i Åkrestrømmen og Bergset.  Det er i tillegg en privat barnehage på Hornset.

 

Næringsveier
Rendalen er en skogkommune.  Tidligere ga skogen arbeid til svært mange, men den tiden er forbi.  Hogstmaskiner og annen moderne teknikk har tatt over for skogsarbeideren.  Men likevel er skogbruket fortsatt viktig, sammen med jordbruk, reiseliv og noe industri.

 Verdt å se
Nord-Europas nest største canyon; Jutulhogget, ligger i kommunen.  Det samme gjør Norges største innlandsfiskevær; Fiskevollen ved Sølensjøen.  Ellers er Rendalen Bygdemuseum et aktivt kultursenter.  Der ligger bl.a. Bull-muséet, som var dikteren Jacob Breda Bulls barndomshjem.  Muséet har også ei enestående trekkspillsamling.

 Jakt og fiske - og musikk!
Utmarka i Rendalen brukes mye både av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.  En annen fritidssyssel som opptar mange er musikk - Rendalen har blant annet sitt eget symfoniorkester!

10/11/2017
SØKNADSFRIST: 05.12.2017 Kort om stillingen: Oppmålingsingeniør i inntil 100 % vikariat 01.12.2017 - 01.07.2018 med mulighet for forlengelse til 01.10.2018. Om enheten: Stillingen inngår i virksomheten plan/næring/drift som har ansvaret for arealplanlegging, oppmåling, byggesaksbehandling, jord-, skog-, miljø- og utmarksforvaltning, samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av all kommunal infrastruktur. Virksomheten har ca 25 årsverk. Ditt daglige kollegium er 7 andre saksbehandlere og ledere. Disse utgjør et kreativt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. I tillegg til øvrige kommunalt ansatte, er vi samlokalisert med en rekke private aktører på kommunehuset. Aktivitetsnivået innen virksomheten er høyt og kjennetegnes av at saksbehandlerne også driver egne utviklingsprosjekter. Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver: Oppmålingsingeniøren vår har barselpermisjon og PND søker derfor medarbeider til å ta hånd om enhetens oppmålingsoppgaver. Hovedoppgavene vil i vinter være knyttet til delingsbehandling og matrikkelføring, samt eventuelt oppmåling i barmarksperioden. Som en del av dette vil man være involvert i kommunens forvaltning av kart og geodata, samt at andre relevante oppgaver og prosjekter innen PND for øvrig vil være aktuelle. Fagområdet er brukerfinansiert. GISLINE benyttes i det daglige og drift av kartbaser/programvare gjøres i samarbeid med de andre Nord-Østerdalskommunene og Statens Kartverk.   Fokusområder innen fagfeltet: Tett samspill med plan og byggesak, næring og teknisk drift.  Samarbeid med de andre Nord-Østerdalskommunene Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling av lokale geodata i samarbeid med Kartverket/Geovekst Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med høyere utdanning, erfaring med matrikkelføring og saksbehandling etter Plan- og bygningsloven og eventuelt oppmåling.  Løsningsfokusert innstilling, fleksibilitet og gode samarbeidsevner - personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.  God muntlig og skriftlig framstillingsevne.  Vi tilbyr: En spennende jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår   Søknad sendes: Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og  registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til eventuelt intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler. Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven. Dersom navn ikke ønskes offentliggjort, må dette begrunnes. Kontakter Halgrim Breie Virksomhetsleder E-post  Halgrim.Breie@rendalen.kommune.no   Mobil 91768995
Rendalen kommune Rendalen, Norge