Bardu kommune

Bardu kommune med rundt 4000 innbyggere ligger i hjertet av Troms, midt mellom Harstad, Narvik og Tromsø. Tjenestetilbudet er godt utbygd. 

Bardu kommune ligger i flere sammenhengende dalfører mellom fjellene i Indre Troms og har rundt 4000 innbyggere. Den administrative og politiske ledelse er i kommunesenteret som er Setermoen. Bardu er en levende bygdekommune med røtter i innvandring, først fra Østerdalen og senere fra Gudbrandsdalen på 1700 og 1800-tallet

07/12/2017
SØKNADSFRIST: 28.12.2017 Vil du bli spesialist i allmennmedisin, ha forutsigbare og gode rammer under spesialiseringen, da skal du søke på ALIS i kommunehelsetjenesten i Bardu. Bardu kommune lyser ut 1 fast utdanningsstilling for lege i spesialisering (ALIS), med oppstart 1.mars 2018.  Bardu kommune ønsker med dette å tilby en godt strukturert spesialistutdanning for ALIS, og for å sikre rekruttering til fastlegehjemlene og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Utdanningsløpet er over minimum 5 år. Legen blir tilsatt i en utdanningsstilling med fast lønn. Bardu kommune benytter internettbasert søknadssystem og søknad med CV skal registreres elektronisk via Bardu kommunes hjemmesider. Her vil du også finne fullstendig utlysningstekst. 
Bardu kommune Bardu, Norge
07/12/2017
SØKNADSFRIST: 28.12.2017 Bardu kommune har ledig fastlegehjemmel, vikariat med mulighet for fast tilsetting med oppstart fra 1.2.2018 - 31.8.2018 Ingen kostnad ved overtagelse av liste, eventuelt mulighet for fastlønnsavtale Vi søker primært etter leger som har norsk autorisasjon og avtjent turnustjeneste, og som fortrinnsvis er spesialist i allmennmedisin, men leger uten slik kompetanse kan også søke. Vi vil da legge til rette for at spesialisering kan oppstartes i henhold til nytt kompetansekrav for lege i spesialisering fra 01.03.17. Det forutsettes at søker har gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kommunelege Anne Hensrud, eller kommuneoverlege Arne Holm på telefon 77185500. Bardu kommune benytter internettbasert søknadssystem, og søknad med CV skal registreres elektronisk via Bardu kommunes hjemmesider. Her vil du også finne nærmere beskrivelse av stillingen. 
Bardu kommune