Årdal kommune

Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i.

Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene Øvre Årdal og Årdalstangen.

Årdal ligg der Sognefjorden kryp på land, ved inngangen til Utladalen og Jotunheimen. Kommunen har svært gode vilkår for friluftsliv og gode offentlege tilbod som mellom anna vidaregåande skule, kulturskule, full barnehagedekning, idrettshallar, treningssenter, kunstgrasbaner, friluftsbad og moderne kino.

Årdal kommune er ein stor arbeidsplass med ca 540 tilsette fordelt på 450 årsverk.

Årdal kommune har eiga bedriftshytte for tilsette og kan yte lån og tilskot til tilsette som skaffar seg eige husvære i kommunen.

Meir informasjon finn du på heimesida vår: www.ardal.kommune.no

12/01/2018
SØKNADSFRIST: 29.01.2018 Me har ledig 100% fast stilling som avdelingssjukepleiar med ansvar for heimesjukepleien sone 1(ÅBO) og Korttidsavdelingen på ÅBO, frå ca. 1.3.18. Det er arbeid på dagtid. Samarbeider tett med avdelingssjukepleiar for utesona i heimesjukepleien (sone 2). Dersom det blir intern tilsetjing, kan det bli ledig anna sjukepleiarstilling. Skriv i søknaden om du i tilfelle vil vurderast.   Arbeidsoppgåver Avdelingssjukepleiaren på ÅBO har ansvar for 24 fastbuande som bur i leilegheiter på ÅBO og 9 korttidsplassar som er lokalisert i 2. etg. på ÅBO. Avdelingsleiar er den raude tråden i avdelingane, og har blant anna ansvar for følgjande: - Personalansvar - Turnus og bearbeiding av hjelpeturnusar og timelister - Innleige av vikarar ved korte og lengre fråver - Oversikt og oppfølging av budsjett for avdelinga - Oppfølging av tenestemottakarar og pårørande og vurdering av tildeling av tenester.  - Ansvar for at rutinar og prosedyrar vert følgt opp på avdelingane. Fagsystem: Minvakt, Gerica og Acos  Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sjukepleiar.  Personlege eigenskapar Søkjar bør : - trivast i eit hektisk miljø - vere god på logistikk og planlegging - ha god diagnosekunnskap - ha gode mellommenneskelege eigenskapar - like arbeid med turnus og budsjett  - ha gode datakunnskapar - ha god informasjonsformidling Det er ønskjeleg at søkjar har tidlegare leiarerfaring. Løn og tilsettingsvilkår Stillinga er løna etter stillingskode 7021 med for tida lønsplassering kr. 563.000,- pr. år i 100% 2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon. Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune. Må kunne beherske norsk både munnleg og skriftleg. Må ha førarkort for bil. Politiattest vil verte krevd. Søknadsprosedyre Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside www.ardal.kommune.no  Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg. Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00. Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25. Kontakter Hilda Nese Leiar for institusjonar E-post hne@ardal.kommune.no   Mobil 94815663
Årdal kommune Årdal, Norge