Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

12/01/2018
SØKNADSFRIST: 31.01.2018 Fysio- og ergoterapitjenesten har lokaler på Brønnøy Helse- og omsorgssenter, samlokalisert med legesenter, sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Tjenesten består av ergoterapeut og fire fysioterapeuter, i tillegg til 5,7 årsverk driftshjemmel for private fysioterapeuter. Vi er ei ung fysioterapeutgruppe med godt arbeidsmiljø, og fokus på fagutvikling. Våre arbeidsoppgaver er individuell og gruppebasert fysioterapi, helsefremmende og forebyggende arbeid, samt drift av Frisklivssentral. Mer informasjon om Brønnøy kommune og arbeidsstedet finnes på  www.bronnoy.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/fysio-og-ergoterapitjenester/ Vi søker fysioterapeut til 100 % fast stilling ledig fra januar 2018. Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariat til juli 2018, spesifiser i søknad om du også er interessert i vikariat. Oppgaver og ansvar Sentrale arbeidsoppgaver vil være generell fysioterapi rettet mot hjemmeboende, institusjonsboende og grupper, samt frisklivsarbeid. Det må påregnes noe ambulerende virksomhet i kommunen, tjenesten disponerer leasingbil.  Vi ønsker en medarbeider som Har allsidig erfaring/interesse innenfor fysioterapifaget. Erfaring med rehabilitering i og utenfor institusjon, geriatri og/eller Frisklivsarbeid vil være en fordel. Kan jobbe selvstendig, målrettet og kreativt Samarbeider godt, både med pasienter, kolleger og i tverrfaglige team Er en god lagspiller, og vil bidra til videreutvikling av tjenesten Bidrar til et godt arbeidsmiljø Trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø, og gjerne tar en utfordring Har gode datakunnskaper  Formelle krav: Fysioterapeut med norsk autorisasjon Beherske norsk skriftlig og muntlig Førerkort klasse B Politiattest av nyere dato Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden ("Søk nå")  Søknadsfrist: 31.01.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Kontaktinfo: Hanne Solberg, Fagansvarlig, tlf.75 01 29 53,  hanne.solberg@bronnoy.kommune.no Mari-Anne H. Hopen, avd. leder Brønnøy Helsesentret, tlf.75 01 24 07,  mari.a.hopen@bronnoy.kommune.no
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge