Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

14/09/2017
SØKNADSFRIST: 08.10.2017 Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Nordskogen skole er en 1-4 skole med ca 20 ansatte og 80 elever. Skolen har sfo-ordning. Ansatte og elever arbeider ut fra prinsippene i vurdering for læring. Vi driver også med utviklingsarbeid i sosial kompetanse og lese/skriveopplæring. Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018. Vi har nå ledig nyopprettet 100 % fast stilling som vernepleier ved Nordskogen skole, med oppstart 01.01.18. Arbeidsoppgaver: helhetlig ansvar for opplæringstilbudet for elever med enkeltvedtak ha en oversetterfunksjon som tilrettelegger for gjensidig samhandling mellom elev og omverden følge opp elever med ulike helsefaglige utfordringer, inkludert håndtering av legemidler bistå med, og ha ansvar for, trening i sosial kompetanse, atferdsendring, endring i miljøbetingelser og andre tiltak knyttet til elever med atferdsproblemer. veilede lærere og barneveiledere i ulike emner bidra i utarbeidelsen av en sosial læreplan fra barnehage og ut 10.klasse bidra i arbeidet med overganger mellom barnehage og skole, og mellom skolene. Personlige egenskaper: God relasjonskompetanse Evne til både å jobbe selvstendig, men også i team God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig Kvalifikasjoner: Autorisasjon som vernepleier Videreutdanning og/eller erfaring i psykisk helsearbeid vil bli vektlagt Vi tilbyr: Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se http://www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp   Godt arbeidsmiljø Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, men gode lokale ordninger. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser.Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig. Det kreves politiattest i henhold til opplæringsloven, som må foreligge før arbeidet påbegynnes. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr offentleglova § 25. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med: Rektor May Bente Eriksen, mail:  mbe@batsfjord.kommune.no , tlf 951 56460. Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via  www.jobbnorge.no , se link på denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
07/09/2017
SØKNADSFRIST: 30.09.2017 Båtsfjord skole er en 5-10 skole med ca 35 ansatte og 180 elever. Skolen gir også videregående tilbud til elev med spesielle behov. Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018. Vi har nå ledige 100 % fast stilling som spesialpedagog, med oppstart snarest. Vi ønsker: Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte Pedagog som har erfaring fra jobb med barn med fysiske og psykiske funskjonshemminger Vi kan tilby: Gode kollegaer med et faglig fokus Gunstige ordninger med 10 % nedskriving av studielån og redusert skatt i Finnmark Avlønning ihht. HTA og ansiennitet, som gir nyutdannede 10 års lønnsansenitet i startlønn, med tillegg for relevant videreutdanning. Utenlandske søkere må beherske norsk språk og ha godkjenning i henhold til krav fra utdanningsdirektoratet. Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden. Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§10-9 i opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten. For ytterligere opplysninger: Kontakt avd.leder Wanja Karstensen, mail  wanja.karstensen@batsfjord.kommune.no , tlf 416 80696, eller pers.konsulent Beate Sund, mail  beate.sund@batsfjord.kommune.no , tlf 419 28919. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
31/08/2017
SØKNADSFRIST: 30.09.2017 Nordskogen skole er en 1-4 skole med ca 20 ansatte og 80 elever. Skolen har sfo-ordning. Ansatte og elever arbeider ut fra prinsippene i vurdering for læring. Vi driver også med utviklingsarbeid i sosial kompetanse og lese/skriveopplæring. Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018. Vi har nå ledige 100 % fast stilling som allmennlærer ved Nordskogen skole, med oppstart 01.01.18. Vi ønsker: Lærer som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning Lærer som tar ansvar og er faglig engasjerte Lærer med utdanning/erfaring med klasseledelse Lærer med utdanning/erfaring med vurdering for læring Lærer med utdanning/erfaring i lese og skriveopplæring (begynneropplæring 1-4 klasse) Lærer med norsk eller matematikk i fagkretsen Vi kan tilby: Gode kollegaer med et faglig fokus Gunstige ordninger med 10 % nedskriving av studielån og redusert skatt i Finnmark Avlønning ihht. HTA og ansiennitet, som gir nyutdannede 10 års lønnsansenitet i startlønn, med tillegg for relevant videreutdanning. Utenlandske søkere må beherske norsk språk og ha godkjenning i henhold til krav fra utdanningsdirektoratet. Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden. Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§10-9 i opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten. For ytterligere opplysninger: Kontakt rektor May Bente Eriksen, mail may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no , tlf 951 56460. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge