Nord-Odal kommune

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca 5.200 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort veil til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. 

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere, men også for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg. 

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Flere leilighetsbygg er under planlegging. Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

11/09/2017
SØKNADSFRIST: 28.09.2017 2.gangs utlysning Garvik skole er en 1-7 skole med ca.200 elever. Skolen har også en skolefritidsordning (SFO) for ca.60 barn. Fra 1.oktober 2017 er det ledig rektorstilling ved skolen. Nord-Odal kommune deltar i fylkesmannens satsing Kultur for læring og har fokus på utvikling av undervisningspraksis for å øke elevenes læringsutbytte. Vi søker derfor etter en rektor som kan drive aktivt utviklingsarbeid i tråd med kommunens og fylkets satsing, i samarbeid med skolens ansatte og kommunens ledelse. Det er store forventninger til resultater og det betinger stor arbeidskapasitet og høy kompetanse på skoleområdet. Personlig egnethet og tidligere erfaring vil bli vekstlagt. Det stilles krav om pedagogisk utdanning og det er ønskelig med tilleggsutdanning i ledelse/skoleledelse. Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.   Vi tilbyr en spennende jobb i et godt arbeidsmiljø med høyt utdannet personale. Lønn i tråd med avtaleverk og kommunens retningslinjer, samt medlemsskap i Statens pensjonskasse. Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides. Kontaktpersoner: Gro Irene Holt  mob: +47 92817959
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge