Flora kommune

Flora kommune ligg heilt ute ved kysten av Sogn og Fjordane og har om lag 12 000 innbyggjarar. Kommunen strekkjer seg frå Ålfotbreen i aust til havet i vest.

Her finn du ein skjergard med eit mylder av små og store øyer og eit innland med brusande elvar, vakre fjelltopparog stille vatn. Kommunen er eit eldorado for naturopplevingar, båtliv, jakt og fiske.

Flora er Noreg sin vestlegaste by, med bysentrum Florø. Byen vart etablert i 1860 og bygd opp på "havet sitt sølv", silda, som ein finn igjen i byvåpenet.

Byen framstår i dag som ein kombinasjon av ein sjarmerande småbyidyll og eit pulserande næringsliv i utvikling.
Her finn du eit aktivt og variert kulturliv med kulturskule og musikk-, kor- og revymiljø. Idrettshall, symjehall, fotballbaner, løkker og eit mylder av idretts- og fritidsorganisasjonar.

Flora er arena for store årlege arrangement som Fotballflora, Kinnaspel, båtmesse og kystfestival-helga Himmel og Hav, med verdas lengste sildebord. Til alle årstider byr vi på eit rikt utval av kulturtilbod som teater, revy, kino, konsertar, utstillingar og mykje meir.

Næringslivet i kommunen er eksportretta og hovednæringane er fiskeindustri, skipsbygging, forsyningsbase for oljeindustri og servicenæring. Innbyggjarane i kommunen skapar verdiar som ligg fleire gonger over landsgjennomsnittet. 

Kommunen har gode kommunikasjonar både internt med buss/båtruter og med omverda.Her er direkte flyruter til Oslo og Bergen, ekspressbåtar og ekspressbussar. Hurtigruta har og stoppestad i Florø. Det er enkelt å reise hit.

Vil du vite meir?
Her kan du sjå filmar om Flora!  Kort versjon og  Lang versjon
Velkomen til oss som gjest eller innbyggjar!

20/11/2017
SØKNADSFRIST: 07.12.2017 Ledig deltidsstilling som aktivitetsansvarleg. KF Innvandrarsenteret i Flora skal frå 01.01.2018 tilsette aktivitetsansvarleg i 40 % fast stilling. Stillinga høyrer for tida til staben på Solbakken asylmottak, og arbeidet går ut på å legge til rette for, og gjennomføre aktivitetar, for bebuarane våre. I tillegg kan stillinga bli fylt opp med andre arbeidsoppgåver som ligg til asylmottaket. Vi søker ein person som er omgjengeleg og kreativ og som kan vere med på å skape ein aktiv og god kvardag for bebuarane våre. Du må kunne uttrykke deg godt, skriftleg og munnleg, både på norsk og engelsk. Høgare utdanning er ein fordel. Vi kan tilby utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i eit travelt arbeidsmiljø, med kontor på Solbakken asylmottak. Vi tilbyr også god intern og ekstern opplæring. Tilsetting skjer på vanlege kommunale vilkår. Lønn etter avtale. Arbeidet er hovudsakleg på dagtid, men noko arbeid om ettermiddag og kveld kan påreknast. Sidan arbeid med asylsøkarar og flyktningar er prega av tett politisk styring og raske endringar i rammeføresetnadane, kan arbeidsavtalen bli endra på kort varsel. Du må vere positiv, målretta og resultatorientert, kunne arbeide sjølvstendig, vere fleksibel og initiativrik og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søknad på elektronisk skjema på www.flora.kommune.no,   innan 7. desember. Kopi av attestar og vitnemål, samt politiattest, skal leverast etter nærare avtale. For å møte UDI sine ønskjer om kjønnsfordeling og fleirkulturelle bakgrunn i personalgruppa oppfordrar vi menn og personar med innvandrarbakgrunn om å søke.  Kontakter Navn: Bente Nygård Tittel: Mottaksleiar E-post: bente.nygard@flora.kommune.no Mobil: 41021008 Arbeid: 57756676  
Flora kommune Flora, Norge