Sigdal kommune

Sigdal kommune, med ca. 3.500 innbyggere og 4500 hytter, ligger midt i Buskerud, med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kommunen har et godt utbygd privat barnehagetilbud og gode oppvekstsvilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Sigdal kommune er en MOT kommune.

20/11/2017
SØKNADSFRIST: 03.12.2017 Sigdal kommune har ledig 100 % fast stilling som kommunepsykolog fra dags dato. Stillingen er knyttet til Avdeling forebyggende helse/helsestasjon, og skal bidra til å styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse med hovedfokus på barn og unge. Psykologens arbeidsoppgaver omfatter folkehelsearbeid og forebygging, tidlig identifisering og intervensjon, veiledning, samt tverrfaglig og interkommunalt samarbeid. Arbeidsfordelingen er tredelt: -       20% systemnivå -       40% veiledning -       40% individ- og grupperettet arbeid Kommunen har et nært samarbeid med veiledning fra spesialisthelsetjenesten ved Modum Bad, BUP Kongsberg og har deltagelse i Samarbeidsarena for psykisk helse (SAPH).  Sigdal kommune samarbeider med Modum kommune og bidrar inn i Rask psykisk helsehjelp i Vikersund. Det vurderes også å utvide det interkommunale samarbeidet.   Arbeidsoppgaver: Kvalifikasjoner: -       Psykolog med norsk autorisasjon, gjerne psykologspesialist -       Erfaring og interesse innen helsefremmende og forebyggende arbeid -       God kjennskap til statlige føringer og handlingsplaner knyttet til psykisk helsearbeid i kommunen -       Personlig egnethet og relevant erfaring vektlegges Personlige egenskaper: -       Mulighetsfokusert, fleksibel og selvstendighet ift arbeidsoppgaver og medarbeidere -       Gode samarbeidsevner -       Ønske om å videreutvikle og styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse -       Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter -       Førerkort klasse B og disponere bil Vi tilbyr: -        Et aktivt utviklingsmiljø med motiverte samarbeidspartnere. -       Gode pensjonsordninger -       Lønn i henhold til avtaleverket -       Mulighet for veiledning og spesialiseringskurs/kompetanseheving  Språk: Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig. Politiattest: Ved tilbud om stillingen må søker fremlegge politiattest, jf. krav etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Søknad: Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25. Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.  Kontaktpersoner: Gunhild A. Albjerk  tlf: 31711437 
Sigdal kommune Sigdal, Norge
10/11/2017
  SØKNADSFRIST: 03.12.2017 Det strategiske utviklingsarbeidet innen digitalisering i Midt-Buskerud skal styrkes. Innbyggere og næringsliv  i Modum, Sigdal og Krødsherad skal i økende grad  betjene seg selv gjennom digitale tjenester. Nye teknologiske løsninger på arbeidsprosessene skal bidra til at kommunenes ansatte jobber mer effektivt.  Vi søker etter en sterk, visjonær leder som får i hovedoppgave å implementere kommunenes digitaliseringsstrategier med vekt på innovasjon og utvikling med et tydelig brukerfokus Den ideelle kandidaten har jobbet systematisk med innovasjon og har bred IKT-kompetanse på overordnet nivå. Du må kunne vise til gode resultater der du har lykkes med å skape endring gjennom samarbeid med andre. Du har solid erfaring fra en større organisasjon, gjerne fra prosjektorganisert virksomhet, samt erfaring fra strategisk leverandørstyring. Digitaliseringssjefen vil ha en sentral rolle i rådmennenes strategiarbeid. Stillingen vil rapportere til rådmannen i Sigdal kommune/ rådmannsutvalget i Midt-Buskerud Digitaliseringssjefen får ansvaret for følgende oppgaver:  Planlegge og gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter Få gjennomført 2-3 referanseprosjekter som skal skape stolthet i organisasjonen. Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak . Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv Kvalifikasjoner, digitaliseringssjef : Ledererfaring fra kompleks IT-virksomhet Erfaring med innovasjonsprosjekter Erfaring med endringsledelse God prosess- og organisasjonsforståelse Kunnskap om offentlig forvaltning  Utdanning på Bachelor nivå eller høyere Personlige egenskaper: Ambisiøs og utviklingsorientert Beslutningsdyktig Sterk gjennomføringsevne Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper Vi tilbyr: Mulighet til å jobbe med store komplekse utfordringer, med fokus på nytenkning og kunnskapsdeling Mulighet til å forme fremtiden og sette standarden for digitaliseringen av Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner Stor fleksibilitet og mye handlingsrom Konkurransedyktige betingelser  Medlemskap i KLP Tiltredelse: Etter nærmere avtale Arbeidssted: Prestfoss i Sigdal kommune. Arbeidet vil kreve tilstedeværelse i alle kommunene. Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Rådmannen i Sigdal kommune, Jostein Harm på tlf 97686277 Kontaktpersoner: Jostein Harm  tlf: 32711400 
Sigdal kommune Sigdal kommune, Norge