Lørenskog kommune

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvor sentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunen har ca. 38 000 innbyggere og 2200 ansatte. Vi har et unikt oppdrag ved at vi både skal utvikle demokrati og deltakelse, være samfunnsutvikler samtidig som kommunen er ansvarlig for de grunnleggende velferdstjenestene og for å sikre innbyggernes rettigheter. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Som ansatt i Lørenskog kommune skal en oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss!  Les mer her

14/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Vi søker deg som ønsker å utvikle HR i en kommune i vekst  Seksjonsleder HR - Lørenskog kommune Vi søker engasjert og dyktig leder for HR som vil skape attraktive arbeidsplasser med gode ledere.   Arbeidsgiverseksjonen bistår ledere i personalarbeid og utvikler kommunens arbeidsgiverpolitikk. Seksjonen har 8 medarbeidere og er en del av organisasjonsavdelingen. Vi arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, HMS, velferds- og treningstiltak, omstilling og nedbemanning, lønnspolitikk-/forhandlinger, partssamarbeid, samt internkontroll. Arbeidsoppgaver Fag-, økonomi- og personalansvar for seksjonen Videreutvikle og realisere kommunens overordnede HR-strategier i god dialog med ledere og tillitsvalgte Bidra til gode støttefunksjoner for kommunens ledere som fremmer helhet og skaper attraktive arbeidsplasser Seksjonsleder rapporterer til organisasjonsdirektør og er en del av organisasjonsavdelingens ledergruppe. Kvalifikasjoner Master/bachelorutdanning innen organisasjon, ledelse, økonomi og administrasjon og/ eller juridiske fag Ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor Solid erfaring fra operative og strategiske oppgaver innen HR, herunder omstillings- og nedbemanningsprosesser, ledelse- og organisasjonsutvikling, samt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste God kompetanse i relevant lov- og avtaleverk og bruk av digitale verktøy God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Vi søker en trygg og tillitvekkende leder med beslutningsevne og som identifiserer seg med våre verdier "Åpen - Troverdig - Engasjert" Du er tydelig, inkluderende, løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter Du har en mestringsorientert lederstil og har teft for videreutvikling og fornying Du trives i en hektisk arbeidshverdag med mange parallelle oppgaver Du har godt humør, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne Vi tilbyr En seksjon med kompetente og engasjerte medarbeidere som har tillit i organisasjonen Varierte og interessante oppgaver med bred kontaktflate i organisasjonen En lederstilling i en avdeling og kommune med fokus på utvikling og forbedring til beste for innbyggere og ansatte Fag- og kompetanseutvikling God arbeidstid- og fleksitidsordning Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter og treningstilbud Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli oppført på søkerliste, men dette vil du i tilfelle få varsel om. Kontaktinfo: Byhring, Jan-Bendix organisasjonsdirektør (+47) 975 73 028
Lørenskog kommune Lørenskog, Norge
08/09/2017
SØKNADSFRIST: 22.09.2017 Næringssjef Til jobben som næringssjef i Lørenskog søker vi deg som ser muligheter, tar initiativ og legger til rette for etablering av et variert næringsliv og bærekraftig samfunnsutvikling. Avdelingen har ansvar for et bredt spenn av oppgaver og vi trenger en person med solid næringslivserfaring. Stillingen rapporterer til direktør for strategi og samfunnsutvikling. Lørenskog kommune er blant landets raskest voksende kommuner og vi løfter og utvikler avdelingen for strategi og samfunnsutvikling. God stedsutvikling med tilrettelegging for et variert næringsliv, nye kollektivløsninger, godt bomiljø og aktiv fritid er noen av utfordringene som venter. Arbeidsoppgaver Utvikling av Lørenskog kommunes næringsstrategi og oppfølging av regionens planer Fasilitere og initiere utvikling av næringsvirksomhet i kommunen basert på gode næringslivsanalyser Utvikling av gode nettverk og aktiv deltagelse på ulike arenaer Tett kontakt med viktige kompetansemiljøer i regionen, deriblant Ahus og forskningsmiljøene på Kjeller Kvalifikasjoner Relevant høyere utdannelse Minimum fem års erfaring med næringsutvikling og/eller entreprenørskap Erfaring med prosjektledelse Kjennskap til offentlig virksomhet og forståelse for politiske beslutningsprosesser vil være en fordel Kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig God kjennskap til offentlige virkemidler innen næringsutvikling Utdanning Høyskole/Universitet Egenskaper Visjonær og mulighetsorientert Gode samarbeidsevner, strukturert og liker å jobbe i team God formidlingsevne God gjennomføringsevne Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% God arbeidstid- og fleksitidsordning God pensjons- og forsikringsordning Gode muligheter for kompetanseutvikling Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytter Lønn etter avtale IA-bedrift Stillingen byr på gode utviklingsmuligheter i en av Østlandets mest attraktive kommuner Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker og ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke.   I henhold til Offentliglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.   Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Pran, Else Stillingstittel: direktør strategi og samfunnsutvikling Telefon:  900 60 938 Kontaktperson: Byhring, Jan-Bendix Stillingstittel: organisasjonsdirektør Telefon:  975 73 028  
Lørenskog kommune Lørenskog, Norge