29/08/2017

Fagansvarlig for renovasjon/ avfallsug

  • Tønsberg kommune
  • Tønsberg, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.09.2017

Tønsberg kommune skal bygge et moderne anlegg for avfallshåndtering.

Fagansvarlig for renovasjon/ avfallsug

Bydrift vil stå ansvarlig når Tønsberg kommune skal bygge et moderne anlegg for avfallshåndtering. Dette er et underjordisk rørsystem hvor avfallet fraktes fra lokale nedkast fram til en oppsamlingssentral. 

Arbeidsoppgaver 

- Prosjekt- og byggeledelse knyttet opp mot etablering av det nye avfallsuganlegget og løpende oppfølging ute på anlegget 
- Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjektet 
- Avklaring av faglige og tekniske problemstillinger 
- Koordinering og oppfølging av leverandør og entreprenør 
- Kontakt med riksantikvar/ kulturmyndigheter og andre offentlige instanser 
- Arbeid med ulike oppgaver innen miljø, forurensing og renovasjon 
- Utstrakt kontakt med næringsliv og innbyggere i Tønsberg sentrum 

Kvalifikasjoner 

- Ingeniør, gjerne med spesialisering innen VA, rørteknikk, rørsystemer eller andre relevante områder. 
- Erfaring fra prosjektledelse/ prosjektoppfølging 
- En fordel med kjennskap til, eller erfaring med, avfallsuganlegg 
- En fordel med kjennskap til rørteknikk og vakuumrør systemer 
- En fordel med praktisk erfaring fra anleggs- og byggeledelse 
- Personlige egenskaper vektlegges ved stillingen 
- Evne til god kommunikasjon er viktige for stillingen 

Utdanningsretning 

- Bygg og anlegg, Infrastruktur 
- Maskin, rørsystemer 
- Annen relevant utdannelse 

Utdanningsnivå 

- Høyskole / Universitet 

Språk 

- Norsk 

Vi tilbyr 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med god pensjonsordning, fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid - og ikke minst, en trygg, spennende og faglig utviklende jobb. 

Tønsberg kommune, Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen - blant annet vei, vann og avløp, renovasjon. Bydrift har tilsammen 90 ansatte og holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum, med kort avstand til buss og tog. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektering. Bydrift har et samlet budsjett på investeringer og drift på cirka 400 mill. 

Bydrift vil stå ansvarlig når Tønsberg kommune skal bygge et moderne anlegg for avfallshåndtering. Dette er et underjordisk rørsystem hvor avfallet fraktes fra lokale nedkast fram til en oppsamlingssentral. Avfallet suges gjennom systemet med en fart på 60-80 km/t. Anlegget vil håndtere restavfall, plast, matavfall, papp og papir fra opptil 4000 husstander i Tønsberg sentrum. 

Oppstartstidspunktet for utbyggingen er 2018/2019. Totalkostnaden vil ligge på ca 150 millioner kroner. Som fagansvarlig vil du ha ansvaret for utbyggingen av anlegget. Når første del av anlegget er ferdig etablert, vil ansvaret også bli utvidet mer mot driftsteknisk oppfølging av anlegget. Stillingen innebærer også andre oppfølgingsoppgaver knyttet til miljø, forurensing og renovasjon. 

Spørsmål om stillingen 

Kontaktperson: Kjell Thu 
Stillingstittel: Fagleder 
Telefon: 926 48 012 

Kontaktperson: Rune Gjerden 
Stillingstittel: Byingeniør 
Telefon: 926 66 609 

Søknadsfrist: 25.09.2017

Ansettelsesform

Fast

Søk nå