11/09/2017

Sjukepleier Område aust, heimesjukepleien 100% fast stilling

  • Voss kommune
  • Voss, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 11.09.2017

Ein av våre fast tilsette sjukepleiarar gjennom mange år, går av med pensjon og me har ledig 100% fast stilling frå 1.januar 2018

Om arbeidsstaden

Område aust er lokalisert på Vetleflaten omsorgssenter

Arbeidsoppgåver

Sjukepleiefaglege oppgåver, både omsorgsoppgåver og aktiv behandling. Varierte oppgåver som krev kunnskap og fleksibilitet som sjukepleiar.
To-delt turnus, med arbeid kvar 3. helg.

Me søkjer

Sjukepleiar med norsk autorisasjon og gode norskkunnskapar.
Sjukepleiarar som er fagleg dyktige og trygge i rolla si og som ivaretek brukarane på ein god måte
Gode samarbeidsevner, evne til å tenke nye tankar, høy grad av fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner.
Omstillingsevne, gjerne erfaring med omstillingsprosessar.

I tillegg må du ha stå på vilje, arbeidslyst, energi og ynskje om å vidareutvikle våre tenester og bidra i arbeidsmiljøet vårt.

 

Me tilbyr

Gode vilkår for fagleg utvikling
Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

Søknad

Voss kommune ynskjer eit større aldersmangfald mellom dei tilsette, og oppmodar difor yngre arbeidstakarar om å søkje. Kommunen har eit personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt, både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Søk på stillinga ved å klikke på knappen til høgre. Hugs å gje opp referansar. Attestar og vitnemål skal leggjast ved elektronisk eller sendast Voss kommune, boks 145, 5701 VOSS, merka med stillingsreferanse. Søknadspapira vert ikkje returnerte. Ifølgje Offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Kontakter

Navn: Mette Marit Stark
Tittel: Leiar
E-post: mette.stark@voss.kommune.no 
Mobil: 99207128
Arbeid: 99207128

Navn: Bodil Synnøve Lie Reime
Tittel: Avdelingsleiar
E-post: bodil.lie.reime@voss.kommune.no 
Mobil: 99207119
Arbeid: 99207119

Søknadsfrist: 11.09.2017

Ansettelsesform

Fast

Søk nå