11/09/2017

Sykepleier

  • Rennebu kommune
  • Rennebu, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 11.09.2017

100% fast stilling med fleksiturnus ved Rennebu sykehjem

Hovedarbeidsområder

Sykepleiefaglig ansvar
Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
Dokumentasjon
Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Beherske norsk skriftlig og muntlig
Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier

Vi tilbyr

Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving 
Lønn etter avtaleverk. Det gis 4 års ekstra ansiennitet opptil 10 år
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. 
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Søkerliste
Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke 
skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Kontakter

Navn: Annika Haugen
Tittel: Konstituert leder
E-post: annika.haugen@rennebu.kommune.no 
Mobil: 90872449
Arbeid: 72402522

Ansettelsesform

Fast

Søk nå