14/09/2017

Sykepleier 80% fast stilling i Feltteam rus

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

                                            haldenkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 14.09.2017

Har du lyst på interessante utfordringer hos rustjenesten i kommunen? Halden kommune satser på fagfeltet rus og psykiatri! Rustjenesten består av to team, rusteam og feltteam. Det er nå ledig fast stilling som sykepleier i feltteamet. Vi kan tilby et spennende fagmiljø, gode kollegaer, hyggelig arbeidsmiljø som består av halvparten menn og kvinner og ønsketurnus med 4. hver helg. Har du lyst til å være en del av dette? Da ønsker vi at du søker hos oss.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Feltteamet gir i hovedsak tjenester til unge med rus og psykisk lidelse. Oppfølging og behandling foregår i den enkeltes hjem og i tillegg har teamet ansvar for 8 boliger for rusavhengige. Oppgavene består av samtaler for å motivere til endring, bistå med økonomiske utfordringer, praktisk hjelp, samarbeid med andre instanser som sosialmedisinsk poliklinikk, fastleger og nav. Dere jobber alltid to og to, vi har leasingbil og hyggelige kontor lokaler.Feltteamet er en del av Rus- og psykiatritjenesten som består av aktivitetssenter psykisk helse, egne boliger, feltteam, rusteam og psykiatrisk team.

80 % fast stilling fra d.d
Sted: Nedre hola
Fagområde: Rus- og psykiatri

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert sykepleier
Erfaring fra arbeid med rusavhengige
Videreutdanning i rusproblematikk eller psykisk helsearbeid er en fordel.
Gode norskkunnskaper og fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt og selvstendig
God samarbeidsevne
Må takle krevende pasientsituasjoner
Stabilitet og kontinuitet i arbeidet
Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert
Være tålmodig og motiverende
Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges
Forståelse for utfordringene rusavhengige har med somatisk helse.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Lønn i henhold til lov og avtaleverk.
Pliktig medlemskap til gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk nå".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn:     Marit Skauge Johnsen
Tittel:     Områdeleder rus og psykiatri
E-post:     Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no
Mobil:     93220495

Navn:     Pia Jeanette Klevaas
Tittel:     Avdelingsleder rustjenesten
E-post:     pia.klevaas@halden.kommune.no
Mobil:     93243172

Ansettelsesform

Fast

Søk nå