14/09/2017

Helsesøster / psykiatrisk sykepleier - Helsetjenesten barn og unge

 • Lier kommune
 • Lier, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

lierkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 14.09.2017

Helsetjenesten i Lier består av jordmortjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste for grunnskole og videregående, ungdomshelsestasjonen, Ungdomshjelpa, smittevern, miljørettet helsevern og psykisk helse team for barn og unge. De ansatte har høy kompetanse og stort engasjement. I Lier har vi fokus på tverrfaglige og helhetlig tjenester, som kan gi rask og god hjelp. Dette innebærer tett samarbeid med både 1. og 2. linjetjenesten. Vi har nå ledig stilling i psykisk helseteam barn og unge og søker helsesøster med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. Psykisk helseteam består ellers av to psykologer, familieterapeuter og psykiatrisk sykepleier.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i psykisk helseteam barn og unge som gir tilbud om samtaler til barn, unge og deres familier i fht lette og moderate psykiske lidelser.
 • Individuelle konsultasjoner og gruppeledelse knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor målgruppen.
 • Deltager i ansvarsgrupper og koordinator for IP der dette er hensiktsmessig.
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid og fagutviklingsarbeid.
 • Tjenestegjøre på Helsestasjon for ungdom en ettermiddag pr uke

Kvalifikasjoner

 • Helsesøster med videreutdanning og erfaring innen psykisk helsearbeid.
 • Ønskelig med relevant erfaring fra kommunehelsetjeneste.

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Viser stort engasjement for aktuelt arbeidsfeltet
 • Samarbeider godt med andre
 • Viser god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte og erfarne kollegaer som er stolte over jobben sin
 • Oppfølging fra teamleder
 • Jevnlige fagdager og internundervisning
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdsordninger med rabattordning på ansatthytte og treningssenter

Kontaktinfo:

Vibeke Ortun, Virksomhetsleder, (+47) 99235815

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå