07/09/2017

Ledende helsesøster, 100% fast stilling

 • Gausdal kommune
 • Gausdal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.10.2017

Gausdal helsestasjon

Helsestasjonen i Gausdal består av helsestasjons-, skolehelse-, jordmor og barnefysioterapitjeneste. Helsestasjonen er organisert i enhet for Familie og inkludering med bl.a. familieteam, flykntingetjeneste, barneverntjeneste og PPT.

Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats er et særskilt fokusområde for enheten og for kommunen. Vi ønsker å ha et styrkebasert fokus i vårt arbeid og i tjenestene vi tilbyr. Det er også lagt stor vekt på kvalitetsutvikling og internkontroll, med blant annet Lean som verktøy.

Vi har ledig stilling som ledende helsesøster, 100% fast stilling 

Helsestasjonen har mange og varierte oppgaver og inngår i et utstrakt tverrfaglig samarbeid. Vi driver blant annet Gausdalmodellen - en modell for motorikk, læring og helse - i ett samarbeid med barnehage/skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Fag - og lederansvar for helsestasjonen
 • Videreutviktling av aktuelle satsingsområder og kvalitetsutvikling innen ansvarsområdet
 • Ulike arbeidsoppgaver knyttet til bl.a. skolehelse- /ungdomshelsetjeneste, flykntingfamilier, koordinatoroppgaver m.m.
 • Aktiv deltakelse i tverrfaglig samarbeid  og  i utviklingsarbeid innefor styrkebasert tilnørming for å skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge i GAusdal 


Vi ønsker at du:

 • Har godkjent helsesøsterutdanning
 • Har ledererfaring, eventuelt har interesse for lederarbeid
 • Har et stort engasjement for helsefremmende gof roebyggende arbeid
 • Er utviklingsorientert og liker å samarbeide med andre
 • Har erfaring fra skolehelsetjeneste, arbeid med ungdom eller psykisk helsearbeid
 • Beherske digitale verktøy
 • Har god kommunikasjonsevne


Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, sammen med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Deltagelse i prosjekter og utviklingstiltak
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler


Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Du bør disponere egen bil i tjenesten.

Søknad:

Nærmere opplysninger gis av enhetsleder for Familie og inkluderin: Sølvi Bergset, tlf. 90769449.

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Fast ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid, forøvrig skjer ansettelse på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For elektronisk søknadsskjema, trykk på knappen "SØK NÅ"

Søknadsfrist: 15.10.17

Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 17/1111

Ansettelsesform

Fast

Søk nå