07/09/2017

Sykepleier i 100% fast stilling ved Vaterland/Hagegata

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

haldentop.jpg
SØKNADSFRIST: 25.09.2017

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Omsorgsboligene har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen og vi har nå ledig en 100 % fast stilling for sykepleier i turnus. Vi vektlegger kompetanse og engasjement. Hos oss finner du muligheter til fagutvikling, kompetanse og et arbeidssted med mange gode læresituasjoner.

Vaterland har 61 leiligheter hvor 40 leiligheter er innskuddsleiligheter og 21 er kommunale boliger. 
Hagegata har 57 leiligheter, hvor alle er innskuddsleiligheter. Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon. Vaterland / Hagegata har en variert brukergruppe.

Krav til kvalifikasjoner og utdanning

- Autorisasjon som sykepleier. 
- Må beherske norsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon
- Relevant praksis og videreutdanning vektlegges. 

Personlige egenskaper

- Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø 
- Gode samarbeidsevner
- Fleksibilitet 
- Personlig egnethet
- Evne til å arbeide selvstendig 
- Stabilitet og kontinuitet 

Generelle betingelser

-Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
- Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg. 
- Lønn etter gjeldende tariff
- Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse 

Vi tilbyr:

-God opplæring tilpasset ditt behov. 
-E-læringstjenester via Veilederen og Noklus 
-Treningsavtale med Family Sports Club og rabatt på abonnement hos Spenst. 
-Bedriftshelsetjeneste
-Faste etikkrefleksjoner i avdelingen

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Liker du at dagene aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei? 
Liker du å arbeide selvstendig, løse ting på egenhånd og ha vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen?

Da ønsker vi deg som sykepleier ved Hagegata / Vaterland!

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Ansettelsesform

Fast

Søk nå