07/09/2017

Konsulent ved Koordinerende fellestjeneste, Halden kommune

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Administrasjon - Økonomi Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

haldentop.jpg
SØKNADSFRIST: 26.09.2017

Beskrivelse

Det er ledig stilling som konsulent ved Koordinerende fellestjeneste Halden kommune. Koordinerende fellestjeneste forvalter bla Husbankens låne- og tilskuddsordninger, bostøtte og kommunale utleieboliger.
Tiltredelse: snarest

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer saksbehandling av startlån, boligtilskudd og bostøtte. Husbanken legger om rutiner slik at all saksbehandling i løpet av høsten 2017 vil foregå elektronisk. Stillingen vil derfor også innebære implementering av nytt saksbehandlingssystem i avdelingen.

I tillegg innebærer stillingen saksbehandling i forhold til vederlagsforskriften/ egenbetaling opphold i institusjon. 
Stillingen innebærer også samarbeid med andre virksomheter og enheter i Halden kommune og andre samarbeidspartnere som Husbanken, og kontakt med brukere av virksomhetens tjenester. Det vil også være forefallende kontorarbeid ved Koordinerende fellestjeneste.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Elektronisk og manuell saksbehandling av startlån, boligtilskudd og bostøtte
Vederlagsberegning
Annen saksbehandling innenfor boligkontorets ansvarsområde
Deltager i avdelingens vedtaksteam knyttet til Husbankens virkemidler
Dokumentbehandling og depotoppfølging
Veiledning og rådgiving
Forefallende kontorarbeid
Arbeid med kommunens fagsystemer
Andre arbeidsoppgaver i avdelingen vil også måtte påregnes

Kvalifikasjoner og utdanning

3.årig høgskole med hovedvekt på økonomi
Erfaring fra fagområdet

Personlige egenskaper

Kunnskap/erfaring med saksbehandling, låneforvaltning, dokumentbehandling, budsjett og regnskap
Erfaring med kunde og brukerbehandling
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Evne til å arbeide selvstendig og kunne sette deg inn i lover og forskrifter
Gode IKT - ferdigheter
Kompetanse og erfaring med saksbehandling
Gode relasjonelle ferdigheter, er fleksibel og serviceorientert
Liker å jobbe selvstendig å ta ansvar
Har kunnskap og evne til å se betydning av en helhetlig tjeneste
Personlig egnethet

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Lønn i henhold til lov og avtaleverk
Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Ansettelsesform

Fast

Søk nå