08/09/2017

Pedagogisk psykologisk rådgiver / Psykolog - vikariat - Askøy PPT

 • Askøy kommune
 • Askøy, Norge
PP-tjeneste Psykolog

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.09.2017

Pedagogisk-psykologisk tjeneste / PPT er en del av Kommunalavdeling oppvekst. 

PPT er kommunens sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver, hjemlet i Opplæringsloven § 5 og Barnehageloven § 19. 

PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne, samt utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolegang. 

PPT driver i tillegg systemrettet hjelp inn mot barnehage/skole, og deltar i utviklingsprosjekter. Vi samarbeider også med andre tjenester for et best mulig tilbud rundt det enkelte barn. 

Visjon: Sammen flytter vi grenser.
PPT Askøy har ledig vikariat ut 2017 med mulig forlengelse. 
Vi søker etter en psykolog.

Arbeidsoppgaver

 • PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt, det vil si at vi arbeider individ og systemrettet inn mot barnehage- og skole.
 • Prioriterte områder er sakkyndighetsarbeid, veiledning i nettverk og i Ressursteam for ansatte i barnehage og skole. I tillegg driver teamene med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år.
 • Erfaring knyttet til sammensatt problematikk.
 • Erfaring og kompetanse knyttet til atferd / psykisk helse.
 • Søkere må ha veiledningskompetanse

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker medarbeidere som kan arbeide selvstendig.
 • Aktiv medskapende deltager i team.
 • Jobber systematisk, strukturert og målrettet.
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Har evne til observasjon, refleksjon og vurdering.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt – søkere bør ha gode samarbeidsevner, og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig.

Vi tilbyr

 • Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder.
 • En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området.
 • En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement.
 • En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.
 • Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
 • Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

 • Annet
  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
 • Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
 • Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Jan Heggertveit
Leder
(+47) 56 15 84 53

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå