11/09/2017

Enhetsleder kommunalteknikk

  • Namsskogan kommune
  • Namsskogan, Norge
Administrasjon - Økonomi Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.09.2017

Enhetsleder kommunalteknikk

I Namsskogan kommune har vi ledig stilling som: 

Enhetsleder kommunalteknikk (100% stilling) 

Arbeidsoppgaver/ansvar og krav til stillingen: Totalansvar for VAR-tjenesten, samt veier og eiendommer mm. Kontakt og samhandling med andre avdelinger og enheter i kommunen. Administrasjon av interkommunalt samarbeid. I stillingen inngår fullt økonomi- og personalansvar. 

Vi ønsker: Dyktig og engasjert leder som kan ta vare på og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Det forventes godt humør, gode samarbeidsferdigheter med evne til å ta utfordringer samt være faglig nysgjerrig og ta ansvar for egen utvikling. Du må ha erfaring fra ledelse - helst fra lignende virksomhet, herunder personalansvar. 

Dokumentert resultatoppnåelse samt relevant erfaring innen økonomi og budsjettoppfølgning. 

Kvalifikasjoner: Erfaring fra ledelse og administrasjon. Kjennskap til aktuelt lovverk . Kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling 

Utdanningsnivå: Relevant utdanning på høgskolenivå. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet. 

Personlige ferdigheter: Samlende og lett respektert. Evne til å utøve et godt skjønn (både etisk og juridisk) og helhetlig tenkning. Meget tydelige og gode evner til å kommunisere. Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne. Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft . Evne til å sette mål, arbeide målrettet og resultatorientert. 

Vi tilbyr: Lønn etter avtale. Utfordrende arbeidsoppgaver. Meget god pensjonsordning samt ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et arbeidsmiljø preget av høyt faglig nivå. Muligheter for faglig og personlig utvikling. Lederavtale. 

Enhetslederen rapporterer til rådmannen. 

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til rådmann Trond Smalås på tlf. 74333261 

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside http://www.namsskogan.kommune.no/

Søknadsfrist: 24.9.2017 

Attester og vitnemål sendes ikke nå men fremlegges på forlangende. 

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet - jf. offentlighetslov § 25

Ansettelsesform

Fast

Søk nå