11/09/2017

Legevaktsykepleiere / sykepleiere - Lillehammer interkommunale legevakt

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 29.09.2017

Lillehammer Interkommunale Legevakt er et samarbeid mellom kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Ringsaker (norddelen) og ved nattdrift også Sør-Fron og Nord-Fron. Nedslagsfeltet har om lag 68.000 fastboende innbyggere, i tillegg mange turister, tilreisende og hyttefolk. 

Det er omtrent 18.000 henvendelser til Legevakta årlig. Målsettingen er at Legevakta skal være en attraktiv arbeidsplass som gir helsehjelp med god kvalitet til brukerne og deres pårørende. 

Legevakta står i en endringsprosess, først med overgang til dedikert, kommunalt personell fra januar i år, deretter innflytting i nye, egne lokaler som åpnet 21.08. Kjernevirksomheten er lagt til kvelder, helger og høytider. Endring vil skje når det startes drift av KAD (kommunal akutt døgnenhet) i tillegg. Dette vil påvirke turnusoppsettet og gi en overgang til tradisjonell 3-delt turnus. Endrede arbeidsoppgaver (mer jobbrotasjon, nye oppgaver) vil også oppstå. 

Dette er spennende stillinger i et til tider hektisk og krevende miljø. Er du ute etter en aktiv og utfordrende arbeidsplass kan dette være den rette. Ved avdelingen er det ledige stillinger i turnus for sykepleiere . Det vil være en forholdsvis stor vaktbelastning i disse turnusene da hovedtyngen er kvelder, netter og helg/høytid. Ved innflytting i nytt bygg vil endrede arbeidsoppgaver og døgndrift påvirke bemanning og turnus. 

Det søkes primært etter sykepleiere til disse stillingene, men andre med relevant helsefaglig bakgrunn kan også søke, ansettelsesformen og arbeidsperioden kan da avvikes. 
Det skal også etableres et vikarkorps med personell som kan tre inn ved fravær, ferier og høytider. Disse vil få en tilpasset opplæring for sikring av kompetanse, og får en rammeavtale for deltagelse i vakter ved behov. Det skal besettes følgende stillinger: 

Flere ledige helgestillinger i varierende stillingsbrøker. Til sammen 1,75 årsverk. 

1 x 100% vikariat, fra des.17 til 31.12.2018, 
Det forutsettes arbeid hver 3. helg. Det kan også åpnes for hver 2. helg om ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utøvelsen av sjølstendige sykepleiefaglige oppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid for å ivareta pasientens behov, samt pårørendearbeid.
 • Kontakt med kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Være delaktig i utvikling av et best mulig tjenestetilbud.
 • Ta del i avdelingens rutineoppgaver.
 • Svare, prioritere og veilede i henvendelser til Legevakta.
 • Ette hvert ordinære sengepostrutiner.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier, subsidiæert annet autorisert helsepersonell, med minst to års klinisk praksis.
 • Erfaring fra Akuttmottak eller Legevakt er ønskelig.
 • Nødnettkompetanse er en fordel.
 • Beherske engelsk muntlig.
 • Erfaring i bruk av vanlige IKT-verktøy og helseprogrammer.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige Egenskaper

 • Løsningsorientert.
 • Samarbeidsvillig.
 • Gode kommunikasjonsevner, både til lytting og verbal respons.
 • God observasjonsevne.
 • Stressmestring og fleksibilitet.
 • Besluttsomhet. Evne til raske og gode beslutninger.
 • Tilpasningsdyktig, personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Jobbe selvstendig, men som en del av et vaktteam.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • En avdeling i utvikling hvor det er fokus på fag og dyktighet..
 • Kompetansedag i turnus hver 18. uke.
 • Trening i prosedyrer.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Oppstart i og utvikling av et nytt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • En meningsfull og overkommelig arbeidshverdag.

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Kontaktinformasjon

Bente Ødegård, (+47) 922 70 265

Arbeidssted

Lillehammer

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå