11/09/2017

Forsker, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

  • Troms fylkeskommune
  • Tromsø, Norge
Tannhelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.10.2017

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud for pasientbehandling, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. Forskningsenheten ble etablert i 2012 og driver nå forskjellige prosjekt men med hovedinnretning innen epidemiologi. Et aktuelt prosjekt er Tromsø 7 som er en omfattende studie med kartlegging av de voksnes allmenn- og munnhelse i Troms fylkeskommune. Prosjektet gir gode muligheter til å analysere mange forskjellige forskningsspørsmål. I dette allmenn- og munnhelse prosjekt har forskergruppa et nært samarbeid både nasjonalt (Universitet i Tromsø, Oslo, NIOM) og internasjonalt (Gøteborg, Sheffield og Pittsburgh).

Forsker

TkNN søker en forsker i 50 - 100 % fast stilling tilknyttet forskningsenheten med tiltredelse våren 2018. Den som blir tilsatt vil primært bidra til å styrke forskningsgruppen i pågående prosjekter, men på sikt vil det være mulig til å bidra og utvikle egne idéer til forskning.

Hva forventes av deg?

Nødvendige kvalifikasjoner er avlagt PhD og at du er tannpleier eller tannlege.

Vi ser gjerne at du har forskningserfaring innen epidemiologi men også andre områder kan være av interesse, for eksempel genetikk. Du må ha erfaring med, og kunne vise til egen vitenskapelig publisering. En forutsetning er også at du har interesse for forskningsspørsmål.

Du må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale forum samt bidra i arbeidet med å etablere tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Videre må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, like å jobbe i team, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk eller skandinavisk samt engelsk. Arbeidsspråket er norsk og skandinavisk. 

For stillingen gjelder

  • Lønn etter avtale
  • Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
  • Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helspersonalloven § 20 a.
  • Tiltredelse etter avtale

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsleder Nils Oscarson, mobil +46 70 162 37 78, kontortelefon 77 78 82 87 eller via e-post nils.oscarson@tromsfylke.no

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Besøk gjerne våre nettsider www.tromsfylke.no og www.tknn.no

Søknad med referanser sendes elektronisk via link på denne siden.

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå