14/09/2017

Jurist 100% fast stilling i avdeling plan og miljø

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Juss

Stillingsbeskrivelse

haldentop.jpg

SØKNADSFRIST: 03.10.2017

Er du vår nye jurist? Vi søker etter jurist i 100 % fast stilling med hovedansvar for ulovlighetsoppfølging.

Beskrivelse av arbeidssted

Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde; Teknisk, og har i dag 26 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er pr i dag lokalisert i sentrum av Halden - Storgata 7.
En av stillingene har et hovedansvar for ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Du vil som jurist få hovedansvaret for oppfølging av ulovligheter i hovedsak i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Andre arbeidsoppgaver etter plan- og bygningsloven, men også etter annet lovverk kan være aktuelle.

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Vi søker etter jurist 
Vi ønsker at du har relevant kompetanse og praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet.
Du må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
Du bør ha erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
Vi ønsker at du har god kjennskap til offentlig forvaltning.
Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy.
Du må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert
Du må være positiv og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø
Du må ha evne til å skape god dialog mellom byggesakskunder og kommunen
Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner.

Vi kan tilby
et godt og spennende fagmiljø
dyktige og hyggelige kollegaer
interessante arbeidsoppgaver
fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30
lønn etter avtale

Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk.

Generelle betingelser

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler
Det er pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Bernt-Henrik Hansen
Tittel: Enhetsleder plan og miljø
E-post: bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no 
Mobil: 91519422

Navn: Stine Lerhol
Tittel: Fagleder byggesak
E-post: stine.lerhol@halden.kommune.no 
Mobil: 90156277

Ansettelsesform

Fast

Søk nå