14/09/2017

Sykepleier i hjemmebaserte tjenester, 100% fast stilling

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

haldenkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 04.10.2017

Beskrivelse av arbeidssted

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter PDA som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy.

Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene er fornøyde med tjenesten vi yter!

Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, drifter virituell korttidsavdeling og har hverdagsrehabiliteringsteam knyttet til enheten.

Ledige stillingsstørrelse og type:
100% fast stilling knyttet til gruppe Idd er ledig fra dd.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon.

 

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder.
Gode norskkunnskaper 
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø 
Gode samarbeidsevner
Høy grad av fleksibilitet 
Høy grad av stabilitet og kontinuitet
Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien

Vi kan tilby:
Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei. 
Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.
Fokus kompetanseheving 
Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
Godt arbeidsmiljø
Trivelige kollegaer

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? 
Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?
Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Lønn i henhold til avtale og tariff
Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Marianne Horgen
Tittel: Enhetsleder
E-post: marianne.horgen@halden.kommune.no 
Mobil: 40239852
Arbeid: 40239852

Navn: Anita Nyseth Fagerlie
Tittel: Avdelingsleder
E-post: anita.fagerlie@halden.kommune.no 
Mobil: 93243234

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå