21/11/2017

Seksjonsleder for sykestue / sykehjem, 100 % fast stilling

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

batsfjordkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 26.11.2017

Seksjonsleder for sykestue / sykehjem, 100 % fast stilling (143806) | Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % lederstilling, arbeidstid 37,5 timer pr uke

Sykestua/sykehjemmet med to akuttplasser og 18 sykehjemsplasser som inkluderer avdeling for demente, søker en aktiv og fremtidsorientert leder.

Arbeidet omfatter ledelse, fag - og personalplanlegging, økonomistyring og faglig veiledning.

Krav:

 • Sykepleier med norsk godkjenning.
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring fra personalplanlegging inkl turnusutarbeiding
 • Erfaring - eller kunnskaper om økonomistyring av personellbruk
 • Åpen for nytekning og endringer
 • Personlig egnethet som lojalitet og fleksibilitet samt samarbeidsevne og selvstendighet er selvfølgelig i denne stillingen som er en nøkkelstilling i organisasjonen

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Skattefordel i Finnmark, og nedskriving av studielån etter nærmere regler

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, jf offentleglova § 25.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling, og egenerklæring om MRSA og TBC blir krevd før tilsetting.

Kontakt pro-leder helse og omsorg Rita Nilsen, tlf 78985440 / 971 33574 eller mail:

rita.nilsen@batsfjord.kommune.no

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Ansettelsesform

Fast

Søk nå