02/11/2017

Miljøterapeut

 • Eigersund kommune
 • Eigersund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 10.11.2017

Det er ledig 100 % prosjektstilling fra 01.01.18-31.12.20 som ungdomslos/oppsøkende miljøterapeut ved  barneverntjenestens uteteam, Eigersund. Arkivsaksnummer 17/2123. 

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen

Stillingen som ungdomslos/oppsøkende miljøterapeut er en treårig prosjektstilling. Den inngår i barnevernets uteteam som i tillegg har en fast ansatt oppsøkende miljøterapeut med tilsvarende ansvar og oppgaver, herunder:

 • Forebyggende arbeid overfor ungdomsmiljøer og på systemnivå
 • Oppsøkende arbeid overfor ungdom på skole og fritid
 • Oppfølging av ungdom enkeltvis og /eller i gruppe eventuelt gjennom å bistå dem i kontakt med andre instanser
 • Familiefokusert arbeid
 • Ivaretakelse av LOS - funksjon overfor ungdom i overgangen til videregående skole slik at frafall i videregående skole forebygges

Kvalifikasjoner for stillingen

 • Pedagogisk- og/eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra arbeid med ungdom innenfor det pedagogiske og/eller sosialfaglige feltet
 • Personlig egnethet vektlegges, herunder evne til å etablere utviklende relasjoner med ungdom, skape engasjement, arbeide selvstendig, målrettet og systematisk i samarbeid med andre. God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønnsvilkår

Lønn i tråd med gjeldene tariff.

Eigersund kommune kan tilby

 • Arbeid overfor ungdom er et satsningsområde i kommunen
 • Spennende arbeidsoppgaver sammen med engasjerte kollegaer
 • Kurs, veiledning og oppfølging etter behov

Spørsmål om stillingen kan rettes til

 Tove Grete Ørsland tlf:  51 46 84 05

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover. Arbeidstiden fordeles på tre dager og to kvelder pr. uke.

Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting i stillinger innen helse og omsorg, lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.

Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må kunne framlegges ved tilsetting.

Ansettelsesform

Prosjekt

Søk nå