03/11/2017

Prosjektingeniør, Bygg

  • Vefsn kommune
  • Vefsn, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 27.11.2017

Vefsn kommune har ledig stilling som ingeniør/sivilingeniør innen fagområdet bygg. Driftsenheten Bygg og eiendom har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale bygninger, nybygging og rehabilitering. Enheten forvalter ca.100.000 m2 bygningsmasse og har totalt 70 ansatte i avdelingen, hvorav 10 er knyttet til administrasjonen. Vi søker i utgangspunktet en person som skal bistå med å følge opp kommunens byggeprosjekter, og være innehaver av ulike roller i byggeprosjektene, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vil/kan være:
Prosjekt- og byggeledelse
Styre og administrere konsulenter i forbindelse med byggeplanlegging
Delta i styringsgrupper og byggekomiteer på vegen av driftsenheten
Generell saksbehandling

Ønskede kvalifikasjoner

Ingeniør/sivilingeniør fortrinnsvis innen fagområdet bygg 
Nødvendig praksis innen fagområdet
For søkere med høy realkompetanse vil krav til formell utdanning kunne vurderes

Vi tilbyr

Krevende og interessante arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
Gode pensjons og forsikringsvilkår
Kommunen er behjelpelig med bolig
Kommunen er behjelpelig med barnehageplass
Flyttegodtgjørelse etter regulativ
Fleksibel arbeidstid

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no

Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bringes med til et eventuelt intervju.

Søkerlister blir offentliggjort.

Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontakter

Navn:  Brynjulf Brun Svendsen
Tittel: Enhetsleder E-post: brynjulf.brun.svendsen@vefsn.kommune.no 
Mobil: 95943390 
Arbeid: 75101830

Ansettelsesform

Fast

Søk nå