07/11/2017

Avdelingsleder ved planavdelingen. Arkivsaknr. 17/13553

  • Tønsberg kommune
  • Tønsberg, Norge
Arkitekt - Geografi - Landskap Bygg og anlegg Ledelse Transport

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFIRST: 26.11.2017

Avdelingsleder ved planavdelingen. Arkivsaknr. 17/13553

Vil du være med på å utforme fremtidens Tønsberg? Planavdelingen i Tønsberg kommune har ledig en 100% fast stilling

Tønsberg kommune står overfor store og spennende utviklingsoppgaver. Aktuelle tema er byutvikling, revidering av kommuneplanens arealdel, fortettingsstrategi, avklaring av ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, ny jernbanetrasé Tønsberg-Larvik, overordnet plan for Vear, sammenslåing med Re kommune m.m. Internt jobbes det med effektivisering
og formidling klart språk.

Arbeidsoppgaver

Som leder for planavdelingen blir du leder for en avdeling med 12 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, som alle er opptatt i kommunens og byens utvikling. Arbeidsområdet omfatter sentrumsutvikling, transformasjon, planlegging av store utbyggingsområder, samferdselstiltak samt øvrig areal- og transportplanlegging i tett samarbeid med lokale og regionale utviklingsmiljø.

Du vil også representere kommunen i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Avdelingsleder har personalansvar for avdelingen, rapporterer til virksomhetsleder og
inngår i hennes ledergruppe.
Avdelingsleder har ansvar for utvikling av gode faglige prosesser og kommunikasjon mot politikere, kunder, media og omgivelser for øvrig

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter en person med høy planfaglig kompetanse og ledererfaring og som har relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, 4 år eller mer.
  • Erfaring fra offentlig sektor er fordel, og det forutsettes kjennskap og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag

Personlige egenskaper

  • Vi er på jakt etter en person som har gode lederegenskaper og faglig tyngde. Det legges vekt på god kommunikasjonsevne både i forhold til eksterne samarbeidspartnere, politisk ledelse og egne medarbeidere
  • Du må kunne lede og inspirere høyt kvalifiserte medarbeidere i en hektisk hverdag.
  • Til stillingen hører framlegging av saker overfor politiske utvalg. Det legges vekt på god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en stilling med gode muligheter for å prege organisasjonens og regionens utvikling. Stillingen har utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder, og gir samtidig faglige og personlige utviklingsmuligheter. Vi har konkurransedyktige betingelser, og lønn etter avtale

Kontaktinfo

Anne Beate Hekland, virksomhetsleder, telefon 33348641, 92329663
eller avdelingsleder Anne Skov, telefon 33348627,  92466772

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter

Ansettelsesform

Fast

Søk nå