09/11/2017

Bykle barne- og ungdomsskule har ledig 100% vikariat som lærar frå 22.01.18 - 21.06.18

  • Bykle kommune
  • Bykle, Norge
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.11.2017

Bykle barne- og ungdomsskule har ledig 100% vikariat som lærar frå 22.01.18 - 21.06.18 - Bykle kommune

Er du lærar og har ein draum om å bu i fjellheimen ein vinter?
Bykle barne- og ungdomskule har ledig 100 % vikariat som lærar frå 22.01.17 tom. 21.06.18.  
Kvalifikasjonskrav
• Lærarutdanning
• Vi treng ein lærar som kan undervise i 1. – 4. klasse
• Det blir lagt vekt på at den som blir tilsett er skikka for stillinga, er fleksibel, har evne til å samarbeide og til å arbeide sjølvstendig.  

Vi kan tilby
• Løn etter kompetanse
• Gode pensjons- og forsikringsordningar
• Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad  

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar.
Det vert trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Rønnaug Torvik tlf. 488 94 317.  Vi spør etter vitnemål og attestar ved eit eventuelt intervju.   I samsvar med Offentliglova § 25 kan opplysningar om søkarar bli offentleggjort, sjølv om søkaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkarlista. Dei det gjeld vil bli kontakta dersom offentleggjering blir aktuelt.    Søkjarane må bruke det elektronisk søknadsskjemaet vårt. 

 

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå