09/11/2017

VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - Re helsehus - Sykepleier (arkivsaksnr. 17/2332)

  • Re kommune
  • Re, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.11.2017

Vi har ledig fast 80 % stilling som sykepleier ved Re helsehus, hvorav 50 % er i hjemmesykepleien og 30 % i bemanningsenheten. Snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 25.11.2017.
 

Re helsehus ble åpnet i 2015, og består av demensomsorg, omsorgsboliger, dagsenter, hjemmetjeneste, tjenestekontor, frisør, kjøkken, kafé, fysio- og ergoterapi og legetjenester. Vi legger stor vekt på å samarbeide i hele virksomheten, og har et aktivt kulturmiljø og musikkmiljø bl.a. i regi av vår kulturkoordinator.

Vi har interessante faglige prosjekter og et godt samarbeid med Re videregående skole og Høgskolen Sør-Øst.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

50 % sykepleier natt i hjemmesykepleien, med arbeid p.t. hver 3. helg.
30 % i bemanningsenheten, vesentlig på kveld.

I tillegg til helsehjelp i eget hjem, har hjemmesykepleien ansvar for å rykke ut på trygghetsalarmer. 

Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Offentlig godkjent sykepleier.
  • Gode samarbeidsevner og villighet til å jobbe på tvers.
  • Evnen til å arbeide selvstendig.
  • Faglig dyktighet og gode IKT-kunnskaper.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsvilkår:

Etter avtale.

Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for hjemmetjenesten, Ann-Magritt Wang Austad, tlf. 917 73 574 eller e-post: ann-magritt.austad@re.kommune.no

Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå