10/11/2017

Vernepleiere og Miljøterapeuter

  • Kristiansund kommune
  • Kristiansund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

Enheten er ny av 2015 og er en sammenslutning av 4 tidligere enheter og har i dag i overkant av 300 faste ansatte. Administrasjonen holder til på Dale Dagsenter med Andor Osborg som enhetsleder. 

Tjenestene består i å yte et faglig forsvarlig tilbud hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov for bistand gjennom BPA, bolig, dagtilbud og  fritid.

Enheten har ansvar for å avlaste familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver gjennom privat avlastning og/eller kommunale avlastningsavdelinger.  Enheten har ansvar for omlag 300 støttekontakter og private avlastere. Mange av enhetens ansatte er i tillegg koordinatorer og samarbeider nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten.

3 x fast Vernepleierstilling ved Bo og habilitering

Vi har ledig følgende faste stillinger som Vernepleier i turnus ved vår enhet Bo og habilitering:

- 100% fast Vernepleier ved Rensviktunet avlasting
- 100% fast Vernepleier ved Rensviktunet bolig
- 80% fast Vernepleier ved Grunden 1

Dersom du søker på en spesifik stilling, vennligst spesifiser dette i søknadsteksten din.

Arbeidsoppgaver

- Følge dag/ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidselsen av dette
- Følge brukeren i alle typer gjøremål gjennom dagen
- Følge beskrivelsen for stillingen Vernepleier
- Sikre faglig gode tjenester til brukerne og følge gjeldende regler og lovverk
- Veilede de andre ansatte for å ivareta faget ved avdelingen

Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent vernepleier. Andre med relevant helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan søke.

Den ansatte må kunne jobbe i tråd med de retningslinjene som er lagt opp i forhold til hver enkelt bruker, samt  arbeidsplassens generelle retningslinjer.

Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsevner og som i tillegg kan jobbe selvstendig. Viktig med interesse, engasjement og godt humør. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov. 

Vi legger vekt på at du er fag- og utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner, er systematisk og har evne til  å inspirere og motivere medarbeidere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Øvrige vilkår

Vi kan tilby lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov. 

Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet.  Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

__________________________________

Vi har ledig følgende faste stillinger som Miljøterapeut i turnus ved vår enhet Bo og habilitering:

- 95% fast Miljøterapeut ved Grunden 2
- 75% fast Miljøterapeut ved Myra boliger

Dersom du søker på en spesifik stilling, vennligst spesifiser dette i søknadsteksten din.

Arbeidsoppgaver

- Følge dag/ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidselsen av dette
- Følge brukeren i alle typer gjøremål gjennom dagen
- Følge beskrivelsen for stillingen Miljøterapeut
- Sikre faglig gode tjenester til brukerne og følge gjeldende regler og lovverk
- Veilede de andre ansatte for å ivareta faget ved avdelingen

Kvalifikasjoner

Det er behov for 3-årig relevant helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole grunnet arbeidsoppgaver og krav til kompetanse.

Den ansatte må kunne jobbe i tråd med de retningslinjene som er lagt opp i forhold til hver enkelt bruker, samt  arbeidsplassens generelle retningslinjer.

Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsevner og som i tillegg kan jobbe selvstendig. Viktig med interesse, engasjement og godt humør. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov. 

Vi legger vekt på at du er fag- og utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner, er systematisk og har evne til  å inspirere og motivere medarbeidere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Øvrige vilkår

Vi kan tilby lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov. 

Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. 

Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Kontakter

Maria Therese Aasen-Stensvold
Personalleder
E-post Maria.Aasen-Stensvold@kristiansund.kommune.no 
Mobil 41549777
Arbeid 71575015

__________________________________

100% vikariat som Miljøterapeut ved Bo og habilitering

Vi har ledig et 100% svangerskapsvikariat som Miljøterapeut ved vår enhet Bo og habilitering, avdeling Smørsoppen 30, i perioden omgående - 04.12.2018.

Arbeidsoppgaver

- Følge dag/ukeplan, brukerbeskrivelser og delta i utarbeidselsen av dette
- Følge brukeren i alle typer gjøremål gjennom dagen
- Følge beskrivelsen for stillingen Miljøterapeut
- Sikre faglig gode tjenester til brukerne og følge gjeldende regler og lovverk
- Veilede de andre ansatte for å ivareta faget ved avdelingen

Kvalifikasjoner

Det er behov for 3-årig relevant helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole grunnet arbeidsoppgaver og krav til kompetanse.

Den ansatte må kunne jobbe i tråd med de retningslinjene som er lagt opp i forhold til hver enkelt bruker, samt  arbeidsplassens generelle retningslinjer.

Vi søker etter medarbeidere med gode samarbeidsevner og som i tillegg kan jobbe selvstendig. Viktig med interesse, engasjement og godt humør. Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov. 

Vi legger vekt på at du er fag- og utviklingsorientert, har gode kommunikasjonsevner, er systematisk og har evne til  å inspirere og motivere medarbeidere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Øvrige vilkår

Vi kan tilby lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov. 

Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. 

Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste

Kontakter

Maria Therese Aasen-Stensvold
Personalleder
E-post Maria.Aasen-Stensvold@kristiansund.kommune.no 
Mobil 41549777
Arbeid 71575015

Ansettelsesform

Fast

Søk nå