10/11/2017

Avdelingsleder, 100% fast stilling ved Bo og habilitering

  • Kristiansund kommune
  • Kristiansund, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 26.11.2017

Ingress

Vi har ledig en 100% fast stilling som Avdelingsleder ved vår enhet Bo og habilitering, avdeling Frei.

Om Bo og habilitering

Kommunen står midt oppe i en stor omorganiseringsprosess der målsettingen er å skape en organisasjon som er styringsdyktig, effektiv og utviklingsorientert. Fokuset på utvikling rettes både mot kommunens rolle som samfunns- og næringsutvikler, samtidig som utvikling av kommunens tjenester står sentralt. Profesjonell forvaltning, imøtekommenhet og høyt servicenivå skal prege hele organisasjonen. Som følge av omstruktureringen innen helse og omsorg, organiseres tjenester til utviklingshemmede og andre funksjonshemmede med bistandsbehov under felles ledelse i enheten Bo og habilitering.

Bo og habilitering gir tjenester til mennesker med utviklingshemming, funksjonshemming og eller andre vansker i aldersgruppen 0-100 år. Intensjonen er å hjelpe den enkelte til et meningsfylt liv på dennes premisser og det skal derfor 
i stor grad legges vekt på mottagers ønsker under tjenesteytingen.

Arbeidsoppgaver

- Avdelingen skal gi tjenester i samsvar med vedtak som er fattet for den enkelte og krever en effektiv organisering av avdelingens personalressurs.
- Ansvar for det faglige tilbudet til brukerne innen avdelingen.
- Avdelingen skal drifte etter den økonomiske ramme som er vedtatt i budsjettåret.
- Attestering av lønn og andre utgifter i avdelingen.
- Personalarbeid, turnus, HMS, ferieavvikling.
- Tilrettelegge for at avdelingen har den nødvendige kompetansen i personalstaben.

Kvalifikasjonskrav

- Vi søker etter person med treårig helse og sosialfaglig utdanning/universitets utdanning.
- Ledererfaring.
- Ha evne til å sette deg mål, og være bevisst på utfordringen med å få med seg personalet i gjennomføringen.
- Engasjement og interesse for å bidra til faglig utvikling på området.
- Gode veiledning- og kommunikasjonsferdigheter.
- Kunne arbeide målrettet, løsningsorientert og selvstendig.
- Ha ferdigheter/erfaring på rekruttering og ansettelser.
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
- Personlig egnethet og erfaring fra området vil bli vektlagt.

Ønskede kvalifikasjoner

- Erfaring fra tjenesteområdet.
- Arbeid med utviklingshemmede.
- Være bevisst på hvordan din lederstil påvirker andre.

Vi tilbyr

- Muligheten til å være med å påvirke en positiv utvikling av tjenesteområdet
- Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
- Et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse
- Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger

Øvrige vilkår

Ved tilsetting må godkjent politiattest og helseattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen har gode personal- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om  endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens  skiftende behov. 

Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved vedlegg, søkere som blir innkalt til  intervju må derfor ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling  hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad  ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. 

Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Kontakter

Navn: Andor Osborg 
Tittel: enhetsleder
E-post: Andor.Osborg@kristiansund.kommune.no
Mobil: 99482547
Arbeid: 71575003

Ansettelsesform

Fast

Søk nå