10/11/2017

Digitaliseringssjef, prosjektstilling 2 år

  • Sigdal kommune
  • Sigdal kommune, Norge
IT

Stillingsbeskrivelse

sigdal.jpg

 

SØKNADSFRIST: 03.12.2017

Det strategiske utviklingsarbeidet innen digitalisering i Midt-Buskerud skal styrkes.

Innbyggere og næringsliv  i Modum, Sigdal og Krødsherad skal i økende grad  betjene seg selv gjennom digitale tjenester. Nye teknologiske løsninger på arbeidsprosessene skal bidra til at kommunenes ansatte jobber mer effektivt. 

Vi søker etter en sterk, visjonær leder som får i hovedoppgave å implementere kommunenes digitaliseringsstrategier med vekt på innovasjon og utvikling med et tydelig brukerfokus

Den ideelle kandidaten har jobbet systematisk med innovasjon og har bred IKT-kompetanse på overordnet nivå. Du må kunne vise til gode resultater der du har lykkes med å skape endring gjennom samarbeid med andre. Du har solid erfaring fra en større organisasjon, gjerne fra prosjektorganisert virksomhet, samt erfaring fra strategisk leverandørstyring.
Digitaliseringssjefen vil ha en sentral rolle i rådmennenes strategiarbeid. Stillingen vil rapportere til rådmannen i Sigdal kommune/ rådmannsutvalget i Midt-Buskerud

Digitaliseringssjefen får ansvaret for følgende oppgaver:

 Planlegge og gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter

  1. Få gjennomført 2-3 referanseprosjekter som skal skape stolthet i organisasjonen.
  2. Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
  3. Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak .
  4. Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter
  5. Vurdere samordningsstrategier med lokalt næringsliv

Kvalifikasjoner, digitaliseringssjef:

Ledererfaring fra kompleks IT-virksomhet

Erfaring med innovasjonsprosjekter

Erfaring med endringsledelse

God prosess- og organisasjonsforståelse

Kunnskap om offentlig forvaltning 

Utdanning på Bachelor nivå eller høyere

Personlige egenskaper:

Ambisiøs og utviklingsorientert

Beslutningsdyktig

Sterk gjennomføringsevne

Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr:

Mulighet til å jobbe med store komplekse utfordringer, med fokus på nytenkning og kunnskapsdeling

Mulighet til å forme fremtiden og sette standarden for digitaliseringen av Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner

Stor fleksibilitet og mye handlingsrom

Konkurransedyktige betingelser

 Medlemskap i KLP

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Arbeidssted: Prestfoss i Sigdal kommune. Arbeidet vil kreve tilstedeværelse i alle kommunene.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Rådmannen i Sigdal kommune, Jostein Harm på tlf 97686277

Kontaktpersoner: Jostein Harm  tlf: 32711400 

Ansettelsesform

Engasjement, Prosjekt

Søk nå