10/11/2017

Oppmålingsingeniør - Inntil 100 % vikariat

  • Rendalen kommune
  • Rendalen, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 05.12.2017

Kort om stillingen:

Oppmålingsingeniør i inntil 100 % vikariat 01.12.2017 - 01.07.2018 med mulighet for forlengelse til 01.10.2018.

Om enheten:

Stillingen inngår i virksomheten plan/næring/drift som har ansvaret for arealplanlegging, oppmåling, byggesaksbehandling, jord-, skog-, miljø- og utmarksforvaltning, samt forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av all kommunal infrastruktur. Virksomheten har ca 25 årsverk. Ditt daglige kollegium er 7 andre saksbehandlere og ledere. Disse utgjør et kreativt og godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. I tillegg til øvrige kommunalt ansatte, er vi samlokalisert med en rekke private aktører på kommunehuset. Aktivitetsnivået innen virksomheten er høyt og kjennetegnes av at saksbehandlerne også driver egne utviklingsprosjekter.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:

Oppmålingsingeniøren vår har barselpermisjon og PND søker derfor medarbeider til å ta hånd om enhetens oppmålingsoppgaver. Hovedoppgavene vil i vinter være knyttet til delingsbehandling og matrikkelføring, samt eventuelt oppmåling i barmarksperioden. Som en del av dette vil man være involvert i kommunens forvaltning av kart og geodata, samt at andre relevante oppgaver og prosjekter innen PND for øvrig vil være aktuelle. Fagområdet er brukerfinansiert. GISLINE benyttes i det daglige og drift av kartbaser/programvare gjøres i samarbeid med de andre Nord-Østerdalskommunene og Statens Kartverk.

 

Fokusområder innen fagfeltet:

Tett samspill med plan og byggesak, næring og teknisk drift. 
Samarbeid med de andre Nord-Østerdalskommunene
Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling av lokale geodata i samarbeid med Kartverket/Geovekst

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med høyere utdanning, erfaring med matrikkelføring og saksbehandling etter Plan- og bygningsloven og eventuelt oppmåling. 
Løsningsfokusert innstilling, fleksibilitet og gode samarbeidsevner - personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. 
God muntlig og skriftlig framstillingsevne. 

Vi tilbyr:

En spennende jobb i et aktivt og ungdommelig arbeidsmiljø
Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilkår

 

Søknad sendes:

Rendalen kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling". Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og 
registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til eventuelt intervju. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av lover, reglement og gjeldende avtaler.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven. Dersom navn ikke ønskes offentliggjort, må dette begrunnes.

Kontakter

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå