14/11/2017

Administrativ leder - Eilert Sundt videregående skole

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Farsund, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

vestagderfk_top.jpg

SØKNADSFRIST: 06.12.2017


Vest-Agder fylkeskommune

Eilert Sundt videregående skole søker etter administrativ leder i 100% fast stilling. Rektor er administrativ leders nærmeste overordnede. Administrativ leder er en del av ledergruppen og deltar i rektors ledermøter. Det tas forbehold om at intern omorganisering kan føre til at behovet for stillingen faller bort. Tiltredelse etter avtale.
Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for:
 • Personalansvarlig for merkantilt ansatte
 • Utarbeiding av rutiner og arbeidsfordeling for merkantilavdeling
 • 3 ekspedisjoner, arkiv-/posttjeneste, forsikringer og kontortjenester generelt
 • Utarbeiding av budsjett
 • Ekstern og intern resultat-/økonomirapportering sammen med rektor
 • Tilsettingsprosesser; utlysning, fastsetting av stillingsstatus og ansiennitet, saksbehandling knyttet til lønnsforhold, pensjons- og ferieordninger m.m.
 • Lønnsarbeid ved skolen
 • Støtteoppgaver:
 • Oppfølging og støtte til superbrukerne av de skoleadministrative programmene
 • Koordinering og støtte til rektor og skolens øvrige ledelse vedr. lover og avtaleverk innen personal
 • Kontaktperson for SPK, KLP og NAV

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning i økonomi/administrasjon og ledelse på høyskolenivå.
 • Relevant arbeidserfaring og fagutdanning kan kompensere for manglende høyskoleutdanning
 • Erfaring fra videregående skole er ønskelig
 • Gode IKT-kunnskaper og kjennskap til skoleadministrative systemer er ønskelig (økonomi, regnskap og lønnssystem Agresso, elev- og personaladministrasjonsprogram Extens og elektroniske post- og arkivsystem P360)
 • Kjennskap til statlig- og kommunalt avtaleverk

Utdanningsretning:

 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • God evne til å samarbeide og jobbe i team
 • God evne til å kommunisere med elever, foresatte og personale
 • Evne til å motivere og inspirere til nyutvikling
 • Kunne ta beslutninger og være lojal, strukturert og målrettet i arbeidet
 • Kunne takle høyt arbeidstempo og evne til helhetstenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole
 • Mulighet for lederutvikling og -utdanning
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Eilert Sundt videregående skole har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse.

Kontaktinfo:

Wenche O. Aamodt
Administrativ leder
+(47) 38609291 90823342

Espen Berglund
Rektor
+(47) 38609299 93261084

Ansettelsesform

Fast

Søk nå