29/11/2017

Fastlegevikariater

  • Saltdal kommune
  • Saltdal, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.01.2017

Saltdal kommune har ledig to vikariater for fastlege: Ett vikariat t.o.m. 31. august 2018, et annet vikariat t.o.m. 31. desember 2018. Begge vikariatene er ledige for tiltredelse. Stillingene er tredelt og omfatter kurativt arbeid, legevaktarbeid og offentlige arbeidsoppgaver. 7 - 8-delt kommunal legevakt fra kl. 16:00 til kl. 08:00 på hverdager og i helger. I løpet av 1. halvår 2018 blir det endringer i legevaktbelastningen som følge av at legevaktsamarbeid med nabokommuner etableres. 

Kommunen kan tilby 100 % kommunal stilling med fastlønnsavtale som innebærer fast lønn + 20% av egenandeler/refusjoner etter egen avtale. Alternativt kan legen velge å være privatpraktiserende fastlege. I såfall «null-avtale», hvor husleie og legens andel av driftsomkostninger settes lik driftstilskuddet, og egenandeler/refusjoner tilfaller legen. Plikt til å utføre 7,5 timer kommunale oppgaver ukentlig. 

  • Godt arbeidsmiljø i tverrfaglig helsesenter med 7 andre fastleger og to turnusleger. Eget laboratorium 
  • Fastlegen ivaretar en forholdsvis andel av Saltdal helsesenters fellesliste, for tiden ca. 900 pasienter 
  • Legekontoret har CGM Journal elektronisk journalsystem
  • Kommunen har god barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig 

Vi søker primært etter leger som er spesialist i allmennmedisin og/eller har kompetanse til å ha legevakt aleine. Leger uten slik kompetanse kan også søkes. Det er nødvendig med førerkort klasse B. Skandinavisk språk må beherskes. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. 

Kontaktpersoner 

  • Virksomhetsleder Marit Nybakk, tlf. 915 18 406
  • Kommuneoverlege Kjell Gunnar Skodvin, tlf. 414 03 895 

Søknadsfrist: 2. januar 2018

 

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå