07/12/2017

Fagleg leiar, Tenestene for menneske med nedsett funksjonsevne

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 01.01.2018

Vi har ledig 100 % fast stilling fagleg leiar ved Tenester for mennesker med nedsett funksjonsevne, for  Hogslia og anna, i Open Omsorg Ytre frå februar -18.

Vi søkjer etter personar som:

  • har høgskuleutdanning innan helse- og omsorg; vernepleiar, sjukepleiar eller med anna relevant utdanning. 
  • har førarkort klasse B. 

Erfaring frå liknande arbeid og administrativ erfaring er ein fordel.  

Gode norskkunnskapar vert vektlagt.

Den som vert tilsett må legge fram politiattest av nyare dato. 

Bremanger kommune kan tilby: 

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.
Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden. 

Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå