07/12/2017

Vernepleier Brygga Omsorgsbolig

 • Halden kommune
 • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 15.01.2018

Brygga Omsorgsboliger består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Brygga Omsorgsboliger har fast bemanning i 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Omsorgsboligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank, kino og kultursal m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering.

De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand til å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal. Vi kan tilby et engasjert og ungt arbeidsmiljø som stadig arbeider for å forbedre rutiner og praksis. Vi ønsker oss kollegaer som er energiske, motiverende, positive og humørfylte. Man har i stor grad innvirkning på sin egen arbeidshverdag.

Ledig stillingsstørrelse:
77,46 % fast stilling for autorisert vernepleier, men med mulighet til 100 % ved ønske om dette. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

 • Turnusarbeid 
 • Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen
 • Samarbeide med ulike instanser og pårørende
 • Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar
 • Ha medisinansvar og evnt. primærkontaktfunksjon
 • Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift
 • Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon
 • Sørge for fortløpende dokumentasjon
 • Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål
 • Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Kvalifikasjoner og utdanning

 • Autorisert vernepleier 
 • Gode norskkunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk 
 • Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig
 • Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne
 • Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenestelovens §9a er nødvendig
 • Ansvarsbevisst 
 • Kontinuitet og fleksibilitet
 • Sertifikat på bil er ønskelig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby: 

 • Hyggelige og kompetente medarbeidere.
 • Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.
 • IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
 • Firmarabatt ved treningssenter.
 • En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø. 

Generelle betingelser

 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
 • Lønn etter gjeldende tariff og avtale
 • Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Merete Tangen
Tittel: Enhetsleder omsorgsbolig
E-post: merete.tangen@halden.kommune.no
Mobil: 46845821

Navn: Siv-Therese Lunde
Tittel: Konst.avdelingsleder
E-post: siv-therese.lunde@halden.kommune.no
Mobil: 45973330

Ansettelsesform

Fast

Søk nå