07/12/2017

Fastlege - vikariat

  • Bardu kommune
Helse - Sosial - Omsorg Lege

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.12.2017
Bardu kommune har ledig fastlegehjemmel, vikariat med mulighet for fast tilsetting med oppstart fra 1.2.2018 - 31.8.2018

Ingen kostnad ved overtagelse av liste, eventuelt mulighet for fastlønnsavtale

Vi søker primært etter leger som har norsk autorisasjon og avtjent turnustjeneste, og som fortrinnsvis er spesialist i allmennmedisin, men leger uten slik kompetanse kan også søke. Vi vil da legge til rette for at spesialisering kan oppstartes i henhold til nytt kompetansekrav for lege i spesialisering fra 01.03.17.

Det forutsettes at søker har gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kommunelege Anne Hensrud, eller kommuneoverlege Arne Holm på telefon 77185500.

Bardu kommune benytter internettbasert søknadssystem, og søknad med CV skal registreres elektronisk via Bardu kommunes hjemmesider. Her vil du også finne nærmere beskrivelse av stillingen. 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå