12/12/2017

Biblioteksjef - Bamble bibliotek og litteraturhus

  • Bamble kommune
  • Bamble, Norge
Kultur - Bibliotek Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.01.2017

Det søkes etter en ny leder for Bamble bibliotek og litteraturhus, som er en viktig kulturinstitusjon og møteplass i kommunen. Kommunestyret har vedtatt en plan for utvikling av Bamble bibliotek og litteraturhus. Det skal innføres mer åpent og selvbetjent bibliotek, og litteraturhuset som arena for kulturarrangementer og offentlig samtale og debatt skal videreutvikles. Biblioteks og litteraturhussjefen har et selvstendig redaktøransvar etter redaktørplakaten som leder av litteraturhuset.

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble bibliotek og litteraturhus er lokalisert i romslige og lyse lokaler på Stathelle og er en del av Virksomhet for kultur.
Bibliotek og litteraturhussjefen inngår i virksomhetens lederteam og rapporterer til kultursjef. Bibliotek og litteraturhussjefen har personalansvar, økonomiansvar og ansvar for faglig ledelse av bibliotek og litteraturhuset.

Krav til kompetanse

Godkjent bibliotekarutdanning eller tilsvarende utdanning.
Søkere med annen relevant utdanning på universitets - eller høgskolenivå kan bli vurdert, men vil kreve at kommunen søker dispensasjon fra kravet om bibliotekfaglig utdanning.

Øvrige kvalifikasjoner

Vi ønsker søkere med
Erfaring:
- erfaring fra kulturledelse, inkludert personal - og økonomiansvar
- Arrangørerfaring
- Erfaring fra bibliotek - og litteraturfeltet

Egenskaper:
- En leder som har evne til å motivere og utvikle medarbeidere og skape et trygt arbeidsmiljø
- En leder som har god kontroll på drift og administrasjon
- En tydelig og visjonær leder med ambisjoner for bibliotekutvikling, litteratur og offentlig debatt
- En leder som har interesse for og kunnskap om digitalisering og de muligheter og utfordringer dette gir.
- En utadvendt leder som har god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

- Godt arbeidsmiljø
- Gode muligheter for faglig utvikling og videreutdanning
- God pensjons- og forsikringsordning
- Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

 

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting. 
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontakter

Navn: Marianne Harestad Engnes
E-post: marianne.harestad@bamble.kommune.no
Arbeid: 35965650

Navn: Torodd Eriksen
E-post: torodd.eriksen@bamble.kommune.no
Arbeid: 35965299

Ansettelsesform

Fast

Søk nå