02/01/2018

Sykepleiere - natt

  • Alta kommune
  • Alta, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 19.01.2018

Tjenesteområdet Helse og sosial:

VIRKSOMHET HELSE 

Sykepleier natt ved Alta kommunale legevakt – 3 faste stillinger i 60 % 

Alta kommunale legevakt er lokalisert på Alta Helsesenter i Alta sentrum.

På Helsesenteret finner du også bl.a. sykestue, fødestue og spesialisthelsesenter med røntgenenhet.

Legevakta fungerer som kommunens «akuttmottak». Nærmeste sykehus er 12 mil unna. 

For nærmere opplysninger kontakt: Wenche Andersen 94373541 eller Ragna Iren Eikanger 97072460 

Se fullstendig utlysning på Alta kommunes hjemmeside.

Søknad sendes elektronisk på Alta kommunes hjemmeside – www.alta.kommune.no

Lønns- og arbeidsvilkår i hht gjeldende avtaleverk.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå