03/01/2018

Overtannlege ved Harstad tannhelsedistrikt

  • Troms fylkeskommune
  • Harstad, Norge
Tannhelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 21.01.2018

Troms fylkeskommune søker overtannlege i 100 % fast stilling som leder for den offentlige tannhelsetjenesten i Harstad tannhelsedistrikt. 

Stillingen inngår i fylkestannhelsesjefens ledergruppe, og kan ved behov få støtte fra denne avdelingen, samt fra personalsenteret og øvrige stabsfunksjoner i Troms fylkeskommune. Tannhelsetjenesten i Troms ønsker å fremstå som en moderne og effektiv tannhelsetjeneste med høy kvalitet. I denne sammenheng er utvikling av kompetanse en nøkkelfaktor. 

Stillingens ansvarsområde omfatter den ordinære offentlige tannhelsetjenesten i Harstad, Kvæfjord-, Ibestad-, Gratangen- og Skånland kommune. Det finnes klinikksjefer på de enkelte enhetene som vil være overtannlegens støttespillere. 

Totalt antall ansatte innenfor ansvarsområdet er i dag om lag 45 ansatte. 

Den som blir ansatt i stillingen må kunne mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at lederen må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter. 

Det vil være både en fordel og ønskelig at den som søker har bakgrunn som tannlege, men dette er ikke en forutsetning. Stillingen som overtannlege i Harstad tannhelsedistrikt vil gi rom for å vedlikeholde sin kliniske kompetanse gjennom pasientarbeid. Den som blir tilsatt vil bli gitt mulighet til å drive pasientbehandling. 

Lønn etter avtale. 

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Fylkestannhelsesjef Peter Marstrander, tlf. 77 78 82 81/90 74 86 56, eller assisterende fylkestannhelsesjef Per Ove Uglehus, tlf 77 78 82 84/92 81 77 43. 

Merk søknaden: Sak 17/15600, ID 146092 

Adresse: Troms fylkeskommune, Fylkestannhelsesjefen, Postboks 6600, 9296 Tromsø 

Søknadsfrist: 21. januar 2018 

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.

Søknad skal sendes elektronisk via link på denne siden eller www.tromsfylke.no 

Besøk gjerne www.tromsfylke.no - tannhelse for mer informasjon.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå