04/01/2018

Ingeniør spredt avløp - Tønsberg kommune avdeling Bydrift

 • Tønsberg kommune
 • Tønsberg, Norge
Ingeniør - Sivilingeniør VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 31.01.2018

Arkivsaknr. 17/15500

Stillingen vil hovedsakelig bestå i arbeide med oppfølging av plan for opprydning i spredt avløp. IKT-verktøy som benyttes er ulike Powel Gemini programmer og Acos. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Tønsberg kommune, Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen - blant annet vei, vann og avløp, renovasjon. Bydrift har tilsammen 90 ansatte og holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum, med kort avstand til buss og tog. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektering. Bydrift har et samlet budsjett på investeringer og drift på ca 400 mill.

Tønsberg- og Re kommune er i en sammenslåingsprosess mot 2020. De tekniske avdelingene slås sammen fra 01.01.2018 og samarbeider om vannforvaltning og opprydding i spredt avløp.

Vi søker etter en medarbeider med kompetanse innenfor vann og avløp, spesielt innen opprydding i spredt avløp. Ingeniør eller annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert. Nyutdannede vil også kunne komme i betraktning

Arbeidsoppgaver

 •  sende ut varsel og pålegg, tilskudd
 •  vurdere ulike renseløsning i spredt bebyggelse og gi veiledning
 •  befaring og tilsyn. Følge opp krav i forskrifter
 •  være med på informasjonsmøter med innbyggere og informere på telefon
 •  gjennomgang av gebyrgrunnlag for eiendommene
 •  oppdatering av planen ved behov
 •  følge opp utbygging av husklynger i spredt bebyggelse
 •  andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen utfra    søkers kvalifikasjoner og etter virksomhetens behov

Kvalifikasjoner

 • vi søker etter en person med ingeniørkompetanse innenfor vann og avløp, spesielt innen opprydding i spredt avløp. Annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert.
 • det er ønskelig at søker har kunnskap innenfor de aktuelle fagområdene og evner å tilegne seg relevant kunnskap.
 • vi ser gjerne at søker har noe kjennskap til offentlig forvaltning.
 • stillingen vil ha en bred kontaktflate - mot innbyggere, andre eksterne samarbeidspartnere og internt i kommunen - noe som betyr at vedkommende må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.
 • du må ha gode datakunnskaper og ha lett for å tilegne seg nye kunnskaper

Personlige egenskaper

 •  du må ha evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 •  positiv innstilling og godt humør vektlegges.
 •  personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 •  serviceinnstilt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Avdelingsleder for vann og avløp Roger Herstad, telefon 94 83 28 71 eller per e-mail: roger.herstad@tonsberg.kommune.no

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter (trykk på knappen "Søk nå" på denne siden)

SØKNADSFRIST: 31.01.2018 

Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg.

Vi vil være på offensiven. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.


Søk nå