04/01/2018

Rektor - Fagskolen Innlandet

  • Oppland fylkeskommune
  • Gjøvik, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.01.2018

Fagskolen Innlandet drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og er en av landets største offentlige fagskoler med ca. 1100 studenter og 60 lærere.

Skolen tilbyr studier innentekniske fag, helsefag, landbruksfag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids, deltids og nettstøttede studietilbud.

Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Fagskolen er en del av et større kompetansemiljø og samarbeider med næringslivet i området.

Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine.

Fagskolen Innlandet har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.

Fagskolen Innlandet søker en dyktig og utviklingsorientert leder til stillingen som rektor fra 1. april 2018.

Vi søker deg som

- Er en inspirerende leder som motiverer alle til å jobbe mot det samme målet
- Ønsker å synliggjøre fagskolens viktige rolle innen yrkesrettet høyere utdanning for voksne
- Har evne til å bygge nettverk og gode relasjoner
- Er utviklingsorientert og viser tydelig lederskap
- Er glad i å arbeide sammen med andre
- Har stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange og ulike arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

- En spennende og utviklende stilling med ansvar for å videreutvikle fagskolen sammen med et engasjert styre
- En sentral rolle der du vil synes og utgjøre en betydelig forskjell
- Kompetente og hyggelige kolleger
- Sterkt fagmiljø
- Gode utviklingsmuligheter
- Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
- Lønn etter avtale

Om stillingen

- 100 % fast stilling fra 1. april 2018

Arbeidsoppgaver

- Lede og videreutvikle Fagskolen Innlandet i samsvar med strategiske valg i styret og i samarbeid med skolens ledergruppe og øvrige ansatte
- Rapportere til styret og være styrets sekretær
- Knytte kontakter og videreutvikle nettverk med næringsliv, skoler og offentlige myndigheter, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Legge til rette for et godt læringsfellesskap blant de ansatte, som også studentene vil nyte godt av
- Styrke Fagskolen Innlandets posisjon som et naturlig valg for yrkesrettet høyere utdanning for voksne 
- Bidra til at fagskolen videreutvikles som en attraktiv arbeidsplass for yrkeslivet

Ønskede kvalifikasjoner

- Relevant utdanning på høgskole- og/eller universitetsnivå
- Relevant yrkeserfaring
- Gode, dokumenterte lederegenskaper
- God kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
- Kan analysere og bruke skolens resultater for å iverksette tiltak for å nå skolens mål
- Har kjennskap til og fokus på god og effektiv økonomistyring
- Kjennskap til og interesse for utdanningssektoren er en fordel

Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontakter

Navn: Anders Bredesen Tittel: Styreleder Mobil: 924 63 000

Navn: Inge Myklebust
Tittel: Fylkesopplæringssjef
E-post: inge.myklebust@oppland.org
Mobil: 908 94 270
Arbeid: 61 28 94 78

Ansettelsesform

Fast

Søk nå