04/01/2018

Rådgiver fagavdeling for oppvekst, utdanning og kultur

 • Lillehammer kommune
 • Lillehammer, Norge
Kultur - Bibliotek Oppvekst Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 31.01.2018

100% fast stilling som rådgiver. 

Sektoren omfatter tjenesteområdene Helsestasjon, Barnehage, Grunnskole, Barnevern, Lillehammer Læringssenter, NAV og Kultur. Sektoren ledes av kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur. 

Sektorens visjon er «gode samordnede tjenester gir trygghet, kompetanse og livsmestring.» Vi søker medarbeidere med solide verdier og som tilfører oss ny kompetanse. 

Fagavdelingens hovedoppgave: 

• Legge til rette for tverrfaglig samarbeid og utvikling 
• Avdelingen skal gi utviklings og forbedringsarbeidet kraft og framdrift. 

Fagavdelingens hovedområder: 

• Aktiv rolle i utvikling av målretta, samordna tiltak mellom to eller flere tjenesteområder 
• Forebygging og tidlig intervensjon, barn/unge 
• Koordinering/ samhandling i sektoren 
• Samhandling med andre sektorer 
• Tjenesteovergripende oppgaver som planarbeid mm 
• Faglig og praktisk støtte for kommunalsjef for sektoren 

Avdelingen har ca 5 årsverk

Arbeidsoppgaver

 • Utviklingsarbeid, forebygging og tidlig intervensjon barn og unge
 • Samordne og utvikle ulike tiltak retter mot barn og unge
 • Koordinere planarbeid
 • Koordinering på system og individnivå.
 • Saksbehandling på tjenesteområdeovergripende saker
 • Oppfølging av lærlinger

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å lede og koordinere
 • Være strukturert og systematisk
 • Være fleksibel i forhold til oppgaver
 • Ha gode samarbeidsegenskaper
 • Være løsningsorientert
 • Evnen til å se helhet og sammenhenger

Vi tilbyr

 • En utfordrende og givende/spennende jobb i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsavtaler
 • En arbeidsplass som gir rom for tverrfaglig utvikling

Kontaktinfo:

Terje Næss - Kommunasjef sektor oppvekst, utdanning og kultur - (+47) 95 88 04 54

Ansettelsesform

Fast

Søk nå